Історія України Заруба В.М., Васковський Р.Ю.

Історія України Заруба В.М., Васковський Р.Ю.

Ви перегорнули перші сторінки посібника з історії України - визнаної незалежної держави Європи, національний прапор якої майорить над широкими просторами мальовничого Закарпаття, иромислової Донеччини, зеленого Полісся, розлогого Поділля та безмежного Причорномор'я. її минуле - це героїчний літопис невтомної праці й нескінченної визвольної боротьби народу за свободу, єдність і державну незалежність. Важливими віхами на цьому шляху було існування середньовічної української держави Київської Русі, створення Богданом Хмельницьким та його наступниками козацько-гетьманської держави у XVII-XVIII ст., утворення та самостійне існування Української Народної Республіки у 1917-1920 pp., a також проголошення державної неза-лежності України 24 серпня 1991 p. t

АВТОРИ:

Заруба Віктор Микопайович - доктор історичних наук, доцент, начальник кафедри теорії та історії держави і права Юридичної академії МВС України ;

Васковський Ростислав Ю'рійович - кандидат історичних наук, доцент, заступник начальнжа кафедри теорїї та історії держави і права Юридичної академії МВС України.

Зміст:

Розділ перший: СТАРОДАВНІ ЧАСИ ТА ЕПОХА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Розділ другий: РАННЬОМОДЕРНА ДОБА

Розділ третій: НОВА ІСТОРІЯ

Розділ четвертий: НОВІТНЯ ІСТОРІЯ