Історія України Мельнік

Історія України Мельнік

У посібнику висвітлено історію України від найдавніших часів до сьогодення.Оволодіння знаннями історії сприяє формуванню історичної свідомості, правильноAму розумінню закономірностей суспільного розвитку. Дає можливість, спираючисьна історичний досвід, більш об'єктивно та глибоко оцінювати реалії сьогодення.Посібник розрахований на викладачів історії, студентів.

Рецензенти:

Михальченко М.І. - доктор філософських наук, членAкореспондент НАН України, завідувач відділу інституту Вищої освіти АПН України;

Кривошея В.В. - доктор історичних наук, професор кафедри філософії і суспільAних наук Київського університету туризму, економіки і права;

Бевз Т.А. - доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділуетноісторичних досліджень інституту політичних і етнонаціональних дослідженьім. І.Ф. Кураса НАН України.