Історія Держави І Права України Заруба В.М

Історія Держави І Права України - Заруба В.М

У посібнику висвітлюються закономірності та особливості генезису, ЄВОЛЮЦІЇ та функціонування різних типів й форм держави і права па території сучасної України у певні історичні епохи та періоди - від найдавніших часів до сьогодення. У конспективній формі розкрито Провідну сутність питань, які виносяться на семінарські заняття та екзаменаційний контроль. До кожної теми подано документальний додаток.

Для студентів, слухачів та курсантів юридичних спеціальностей, викладачів та учнів ліцеїв, коледжів, технікумів, шкіл, які вивчають історію українського права та державотворення.

АВТОР - Заруба Віктор Миколайович, доктор історичних наук, професор, начальник кафедри теорії та історії держави і права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.


Зміст: