Козацька еліта Гетьманщини

Козацька еліта гетьманщини

В монографії досліджується процес формування і функціонування козацької еліти Гетьманщини протягом 1648-1782 рр. Книга розрахована для науковців, краєзнавців, викладачів і студентів, усіх, хто цікавиться історією України.

Попередні покоління, які заклали основу сьогодення, чиє життя і діяльність становлять суть Історії - є фундаментом кожногороду, спільним корінням народу. Першим істориком, який піднявукраїнську науку про родоводи до рівня світових генеалогічнихзразків, був О.Лазаревський. Його послідовниками - В.Модзалевським, Г.Милорадовичем, В.Антоновичем та іншими - продовжувався процес накопичення генеалогічних знань, але ця робота була перервана подіями 1917-1920 років та встановленнямдиктатури. Утвердження «диктатури пролетаріату» диктувалонеобхідність розриву зі «старим світом». Родоводи ж були однимз тих могутніх канатів, які поєднували день вчорашній з днем сьогоднішнім. Тогочасним політикам не було потреби в генеалогії:вона та її дані були для них «ідеологічно ворожими». Тому в радянський час з'являлися лише поодинокі розвідки стосовно родоводів. У суспільній свідомості підтримувалися лише свідченняпро трудові династії, та й про останні нам не відомо жодного серйозного дослідження.

Зміст: