Нариси З Історії України: Василь Верига

Нариси З Історії України: Василь Верига

У праці описується історія українського національного відродження. Автор аналізує рівень національної свідомості у різних частинах українських земель, проводить аналогії з відродженням недержавних народів Східної Європи. Багатий фактологічний матеріал дає змогу відтворювати історію України в її послідовності, допоможе українському читачеві глибше пізнати свій родовід, своє коріння.

Для всіх, хто цікавиться історією.

АВТОР - Василь Верига.

Зміст: