Проблеми вивчення української революції 1917-1921рр

Проблеми вивчення української революції

В збірник включені статті, які розкривають перебіг Української революції 1917-1921 pp., відтворюють її національно-визвольний характер тa державотворчі інтенції.

Автори розглядають разноманітні аспекти діяльності Генерального секретаріату Центральної Ради, Директорії УНР, українських дипломатичних подій в Європі, боєві дії армій УНР. Важливе місце відведене насамперед політичній революції, її соціально-економічним аспектам, а також розвитку українсько-російських стосунків.

Для науковців, викладачів вузів, студентів історичних факультетів, всіх, хто цікавиться історією революції.

Редакційна колегія:

Верстюк Л.Ф., доктор історичних наук, професор (відповідальний редактор), Віднянський С.В. - доктор історичних наук, професор, Солдатенко В.Ф., - доктор історичних наук, професор, Пиргг Р.Я., - доктор історичних наук, професор, Бойко  ОД., - кандидат ; історичних наук, старший науковий співробітник (відповідальний секретар)

Рецензенти:

Буравченков - доктор історичних наук, професор, Даниленко - доктор історичних наук, професор, Шагіовал - доктор історичних наук, професор.

Зміст: