Історія України від найдавниших часів до сьогодення

форма правления государства