Українська національна революція

Українська національна революція

У праці на ґрунтовній джерельній базі та з урахуванням досяг­нень вітчизняної і світової історичної думки в царині дослідження революційних рухів раннього нового часу зроблено спробу представи­ти феномен Української революції XVII ст. в сукупності та взаємодії його політичних, соціальних, економічних і ментально-свідомісних складових, а також показати її роль і місце в українській і європей­ській історії.

Розраховано на вчителів, наукових працівників, викладачів та сту­дентів вузів, широкий читацький загал.

Зміст: