Руська правда як пам'ятка і джерело права

"Руська правда" є визначною юридичною пам'яткою українського права і кодексом світового значення. Назва її означає "руський закон", "право", "справедливість". Появу зведення пов'язують з кодифікацією норм звичаєвого права, яку провів десь між 1016-1054 pp. князьЯрослав Мудри. Упорядкований збірник мав 18 статей і отримав назву "Правда Ярослава". Сини князя - Всеволод, Святослав та Ізяслав - продовжили збір та систематизацію норм права, і у 1068 р. з'явилася "Правда Ярославичів" (43 статей). Обидві вони об'єднуються в першу редакцію кодексу, який називається "Коротка правда ". У роки правління Володимира Мономаха (1113-1125 pp.) створено нову редакцію, яка має назву  "Розширена правда" і складається з 121 статті. Існує також вибірка галузевих (цивільних, кримінальних, канонічних) норм права для певних судів, яку іменують "Скороченою Правдою" (XV ст.). Окрім двох редакцій (короткої та розширеної) Існує більше ста списків правди, які називають за місцем та автором знахідки або за місцем зберігання (Академічний, Карамзинівський, Синодальний, Археографічний списки).

Структурно кодекс складається з відповідної кількості статей (43, 121 тощо), які не мали нумерації і чіткого поділу на норми галузевого права. ()крім того, іноді одна і та сама стаття регламентує правовідносини різного характеру. Як джерело права "Руська правда" використовувалася п судах Київської Русі, Галицько-Волинської держави, Московського князівства та Великого князівства Литовського аж до кінця XV ст., що засвідчують знайдені численні списки. її норми захищали приватну власність, життя, честь і гідність панівних верств суспільства, регламентували земельні, шлюбні, зобов'язальні відносини, визначали види злочинів та встановлювали міру покарання за них. Згодом статті кодексу у зміненому і доповненому вигляді стали основою нормативно-правових актів Росії, України, Білорусії та Литви.

Ключові поняття: кодекс, кодифікація, "Руська правда", списки, редакції.

Діячі історії права: Ярослав Мудрий, Ярославичі, Володимир Мономах.

Історико-правова подія: XIст. - поява "Руської правди" - першого українського збірника права.