Розпад первіснообщинного ладу і зародження класового суспільства

Заселепня території України. Територію України віддавна заселяла людина. На найдавнішому стійбищі, залишки якого розкопані археологами у с. Королеве Закарпатської області, первісне людське стадо жило близько 1 млн років тому. Пізніші людські поселення знайдено також на Кирилівській та Мізинській стоянках.

Протягом палеоліту первісне стадо змінилося родовою общиною, люди навчилися виготовляти знарядця праці, здобувати вогонь, виготовляти одяг, будувати житло. Дальше покращання знарядь праці за мезоліту та неоліту дало поштовх розвитку суспільства, відбувся перехід від привласнювальних форм господарювання - полювання і збиральництва до відтворювальних - хліборобства і скотарства. Першими хліборобами і скотарями у межах сучасної України були илемена культури лінійнострічкової кераміки та племена трипільської культури.