Зміни у законодавстві УРСР у період перебудови

У зв'язку з перебудовою соціально-економічного та політичного устрою СРСР, у 1989-1991 pp. зазнало суттєвих змін та доповнень законодавство УРСР. Важливі доповнення внесено до Конституції республіки: скасовано ст. 6 про монополію компартії на владу, громадяни отримали право створювати різні громадські організації. Закон 1991 р. "Про власність в УРСР" встановив три її форми: державну, колективну і власність громадян. До державної віднесено загальносоюзну, союзних республік, комунальних підприємств, державних підприємств, державних установ та трудових колективів. Формами колективної власності вважалися кооперативи, орендне підприємство, акціонерні товариства, асоціації. У власності громадян могли бути трудове, підсобне, індивідуальне господарство, майно, нерухомість. Доповнювали цивільне законодавство закони "Про підприємництво", "Про інвестиційну діяльність", які розширили приватну ініціативу, створили основи ринкової економіки.

Законодавець визначив також новий порядок розробки і укладення трудового договору, доповнив його трудовим контрактом. Терміни угоди визначалися за погодженням сторін. Скасовано обмеження на сумісництво, розширено права працівників, особливо жінок і неповнолітніх. У земельному праві громадяни республіки отримали можливість придбати землю у довічне володіння або оренду, без права продажу чи успадкування. Законодавство регулювало порядок надання землі юридичним та фізичним особам, захищало земельний фонд від недбалого ставлення, розтринькування та нераціонального використання.

Кримінальне законодавство спрямовувалося насамперед на захист інтересів держави, захист честі і гідності Президента СРСР, встановлюється кримінальна відповідальність за блокування роботи транспорту тощо. 3 розвитком ринкових відносин зросла роль торгівлі, у зв'язку з чим приймається закон щодо боротьби зі спекуляцією, з одержанням нетрудових доходів. Посилено відповідальність за торгівлю наркотиками, за пияцтво, за захоплення заручників, участь у терористичних актах, масових заворушеннях та безпорядках.

Ключові поняття: реформування, законодавство, власність, контракт, юридичні та фізичні особи.