Утворення давньоруської держави Київської Русі

Джерелами наших знань про утворення східнослов'янської державності є твори візантійських істориків та письменників - Прокопія Кесарійського, Маврикія Стратега, Костянтина Багрянородного та нотатки арабських купців - Ібн Фадлана, Абу Зайда, Абу Ісхака, Лбуль Касима. А також місцеві літописи, які увійшли до "Повісті минулих літ". У науковій літературі й до сьогодні проблема визначення східнослов'янського державотворення є дискусійною, головним чином між прихильниками так званої норманської теорії та антинорманістами.

Норманська теорія створена у XVIIIст. російськими академіками німецького походження Г. Байєром, Г. Міллером та А. Шльоцером па підставі легенди Нестора-літописця про запрошення новгородцями на княжіння Рюрика. Вони стверджували, що Київську Русь Створили варяги (нормани, вікінги), оскільки слов'яни не здатні були самостійно зробити цього. Антинорманісти (М. Ломоносов, М. Костомаров, М. Грушевський) заперечували їхню версію і доводили, що утворення держави у слов'ян відбулося завдяки глибинним економічним, соціальним та політичним процесам в середовищі самого слов'янського суспільства.

Більшість сучасних істориків вважає, що процес державотворення у східних слов'ян пройшов такі етапи:

1) родоплемінний устрій I-Vcm. н. е. (роди, племена, старійшини, Народні збори та інші елементи самоорганізації суспільства). Апогею ці процеси сягнули в антів;

2) військова демократія VI-VIIcm. - союзи племен (поляни, Сіверяни) на чолі з військовими вождями - каганами, конунгами, найвідомішим з яких є Кий;

3) протодержави (союзи союзів) VII-IX ст. - Славія, Артанія, Куявія, Полунія, Валіняна, Русь на чолі з князями з місцевих династій (Дір, Чорний, Аскольд, Рюрик);

4) ранньофеодальна держава Руська Земля IXcm. - виникла внаслідок об'єднання Олегом у 882 р. північної Славії з центром у Новгороді та південної Полянії - Русі з центром у Києві.

Отже, як бачимо, єдина держава Руська Земля утворилася в результаті тривалих внутрішніх державотворчих процесів. Для її зміцнення перші князі провели такі заходи:

а) розширення території і зміцнення кордонів (Олег - Ігор -Святослав);

б) адміністративну та фінансову реформу (Ольга) з поділом на погости та нормуванням данини;

в) релігійну реформу 988 р. (Володимир) запровадженням християнства;

г) реформу правової системи (Ярослав) і кодифікацію права в "Руській правді".

Це остаточно утвердило Київську Русь як слов'янську, а не скандинавську державу.

Ключові понятгя: державотворення, протодержави, ранньофеодаль-на держава, норманська теорія.

Історико-державні події: 882 р. - утворення єдиної східнослов'янсь-кої держави Руська Земля. 988 р. - релігійна реформа Володимира - запровадження християнства як державної релігії.

Державні діячі: Кий, Олег, Володимир, Ярослав.