Спроби відродити українську державу

Першу спробу відродити українську національнудержаву вчинено напередодні Другої світової війни у Закарпатті. 22лютого 1938 р. уряд Чехословаччини надав Карпатській Україні автономію і затвердив її Конституцію. 12 лютого 1939 р. було обрано Сейм Карпатської України, який 15 березня 1939 р. у Хусті проголосив незалежну державу - Карпатську Україну республікою на чолі з президентом (А. Волошин), прийняв національну символіку, створив армію - Карпатську Січ. Але за кілька днів територію держави окупувала Угорщина.

Другу спробу відновити державу вчинила ОУН-б у Львові 30 червня 1941 р. Скликане нею Національне Зібрання прийняло і оприлюднило "Акт відновлення Української Держави", створило уряд - Українське державне правління на чолі з Я. Стецьком. Але 5 липня німецькі окупанти розігнали уряд і заборонили діяльність Національного Зібрання.

Третю спробу намагалися реалізувати наддніпрянські українці. 5 жовтня 1941 р. у Києві національні політичні партії скликали Установчі Збори, які обрали передпарламент - Українську Національну Раду і її президію, очолену М. Величківським. На місцях утворено обласні відділи УНРади. Але 17 листопада гітлерівці заборони діяльність УНРади і заарештували керівників її місцевих філій.

Четвертий раз політична еліта українського суспільства, зібравшись у червні 1944 р. в Карпатах (під Самбором), створила Українську Головну Визвольну Раду, яка мала очолити боротьбу за відродження національної держави у краї та за кордоном. УГВР оголошувалася тимчасовим парламентом, яким керувала Президія та Голова Президії. Уряд - Генеральний секретаріат включав і посаду генерального судді. УГВР встигла ухвалити закон про тимчасовий устрій, політичну платформу та декларацію принципів діяльності (універсал). Витіснені радянськими військами діячі УГВР перенесли діяльність за кордон, a в Україні боротьбу за власну державу вели загони ОУН-УПА.

Отже, незважаючи на несприятливі воєнні умови, на тиск з боку гітлерівської Німеччини та сталінської Росії, ідея створення чи відродження України як самостійної, незалежної і самодостатньої держави існувала і кількаразово намагалася втілитися в життя.

Ключові поняття: держава, відродження державності, державницька ідея, Карпатська Україна, УНРада, УГВР, ОУН-УПА.