Джерела права козацько-гетьманської доби

У роки визвольної війни і з початком Руїни, у зв'язку з ліквідацією польського законодавства, головним джерелом козацького права був правовий звичай, запозичений у запорожців, та унормоване на його підставі гетьманами і полковниками звичаєве право. Норми державного (конституційного) права містили договірні статті гетьманів з Річчю Посполитою (Зборівська 1649 р. та Білоцерківська 1651 р. угоди) і з Московською державою - Березневі (1654 p.), Переяславські (1659 p.), Московські (1665 p.), Глухівські (1669 p.), Конотопські (1674 р.), Коломацькі (1687 p.), Решетилівські (1709 р.) статті та "Рішительні пункти" (1728 р.).

Джерелом адміністративного, цивільного, військового, фінансового, земельного, трудового права було гетьманське законодавство:універсали (укази), рескрипти (постанови), ординанси (накази), листи (вказівки), ордери (розпорядження), інструкції, декрети (закони, підзаконними вважалися акти Генеральної військової канцелярії генерального військового суду, Ради генеральної старшини. Пам'яткою державного права можна вважати Конституцію П. Орлика. 3 кінця XVII ст. поширюються норми російського законодавства (укази царів, приказів, колегій тощо). Діяли норми магдебурзького права, пристосованого до українських умов, а також майже в повному обсязі використовувався Литовський статут 1588 р. державними, адміністративними, судовими та військовими органами.

У другій половині XVIII ст. неодноразово робляться спроби кодифікацій українського права. Внаслідок діяльності кодифікаційних комісій з'явилися "Права, за якими судиться малоросійський народ" (1743 p.), "Процес краткий приказний" (1734 p.), "Суд і розправа в правах малоросійських" (1750 р.) та "Екстракт малоросійських прав" (1767 р.)-

Ключові поняття: звичаєве право, законодавство, підзаконні акти, універсали, декрети, ордери, договірні статті.

Історико-правова подія: 1743 р. - упорядкування кодексу українського права "Права, за якими судиться малоросійський народ".