Земельне право 1920-1930 pp

Ще в перший свій прихід радянська влада поширила на Україну чинність російських законодавчих актів: декрету "Про землю", постанови "Про перехід землі в розпорядження земельних комітетів", Закону "Про соціалізацію землі". У 1919 р. Конституція УСРР скасувала приватну власність на землю, а декрет ВУЦВК "Про соціалістичний землеустрій" ввів державну власність на землю, заборонив будь-які цивільно-правові угоди з нею. Лише держава мала право визначати правила володіння та користування землею. Землекористування встановлювалося колективне та індивідуальне трудове. У 1920 р. ухвалено "Закон про землю", який закріпив зрівняльне землекористування. У 1922 р. приймається постанова ВУЦВК "Основний закон про трудове землекористування", яка повністю ввійшла до ухваленого 29 листопада 1922 р. Земельного кодексу УСРР. Він складався із загальних положень і чотирьох частин: про трудове землекористування; про міські землі; про державне земельне майно; про землеустрій і переселення. Всі принципи, встановлені попередніми актами, ввійшли до Кодексу. Купівля, продаж, дарування, заповідання землі заборонялися, а порушники притягалися до кримінальної відповідальності з конфіскацією землі. Землекористування передбачалося общинне, дільничне, колективне. Останнє мало домінувати у вигляді артілей, товариств спільного обробітку землі, комун. Допускалася оренда землі за умови неотримання надприбутку.

Зі згортанням непу 1927 р. Земельний кодекс змінено і прийнято в новій редакції, яка обмежила земельні права приватних власників на користь місцевих рад. А з початком колективізації закони і постанови "Про колективні господарства", "Загальні основи землекористування і землеустрою" розширювали права колгоспів і захищали їхні землі і майно, створювали сприятливі умови землекористування. 1 березня 1930 р. ухвалено Зразковий статут сільгоспартілі, який знищив всі межові знаки, створив сукупний державний земельний фонд, надав колгоспам землю у безстрокове користування. Остаточне закріплення норм соціалістичного землекористування у вигляді одержавлення землі відбулося з прийняттям постанови РНК "Про заходи охорони громадських земель колгоспів від розтринькування". Нею заборонялося присадибне господарство колгоспників, за винятком кількох соток для кухонних потреб.

Ключові поняття: земельне право, землекористування, колективізація, соціалізація, одержавлення.

Історико-державна подія: 22 листопада 1922 р. - ухвалено Земельний кодекс УСРР.