Державно-правові аспекти третього та четвертого універсалів

Третій та Четвертий універсали ЦР розроблялися в умовах, коли в Росії владу захопили більшовики і почався процес поширення та закріплення тоталітарної системи, коли розпочалася інтервенція червоної Росії проти проголошеної Української Народної Республіки в умовах загострення подій Першої світової війни.

Після жовтневого перевороту ЦР звернулася до народу з відозвою "До всіх громадян України", в якій засудила незаконні дії більшовиків, котрі узурпували владу військовою силою. 7 листопада 1917 р. вона оприлюднила свій Третій універсал, в якому проголосила:

- створення Української Народної Республіки у складі федерації вільних народів Росії;

- до Установчих Зборів України вся законодавча влада належить ЦР, а виконавча - правительству, тобто Генеральному секретаріатові;

- скасувати приватну власність на поміщицькі, удільні, монастирські, кабінетські та церковні землі;

- на території УНР ввести 8-годинний робочий день;

- запровадити державний контроль над виробленою продукцією;

- спрямувати зусилля на припинення воєнних дій і розпочати мирні переговори;

- відмінити смертну кару в УНР;

- встановити і поширити органи місцевого самоврядування і правопорядку;

- надати національно-персональну автономіюнаціональним меншинам (росіянам, євреям, полякам та ін.);

- призначити на 27 грудня (9 січня 1918 р.) 1917 р. виборидо Українських Установчих Зборів і видати відповідний виборчий закон.

Історико-правове значення Третього універсалу полягає у відродженні ним української національної державності.

В умовах, коли більшовицька Росія розпочала війну проти УНР і вела масований наступ на Київ 9 січня 1918 p., ЦР приймає свій останній, Четвертий універсал, в якому констатує:

- проголошення УНР самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу;

- мирне співіснування з усіма державами, невтручання у внутрішні справи одне одного;

- до Установчих Зборів законодавча влада належить ЦР, виконавча уряду - Раді народних міністрів;

- земля, води, надра, ліси оголошувалися всенародною власністю;

- гарантувалася національна та особиста свобода громадян УНР;

- передбачалося вирішення соціальних проблем (земля, робота, зарплата, трудове законодавство);

- виконання означеного покладалося на Всеукраїнські Установчі Збори.

Отже, Четвертий універсал завершив процес відновлення української національної держави.

Ключові поняття: універсал, федерація, самостійність, незалежність, національна держава, Установчі Збори.

Історико-державна подія: 7 листопада 1917 р. - прийняття Третього універсалу, проголошення УНР. 9 січня 1918 р. - прийняття Четвертого універсалу, проголошення самостійності УНР.