Судова та правоохоронна системи 1917—1920 рр.

До проголошення Третього універсалу в Україні зберігалася судова система, яка устійнилася в Російській імперії після реформи 1864 p., тобто окружна юстиція: окружні суди (один на кілька повітів) як суди першої інстанції та судові палати як апеляційна інстанція, підпорядковані Сенату. Паралельно діяли відновлені на початку століття діяльничі мирові суди (перша інстанція) та з'їзди мирових суддів (апеляційна інстанція). У листопаді 1917 р. Генеральне секретарство судових справ, очолюване М. Ткаченком, розпочало реформу судової системи. 16 грудня 1917 р. ЦР затвердила законопроект про утворення Генерального суду у складі 3-х департаментів: карного, адміністративного та цивільного. Генеральних суддів було 15 осіб - по 5 в кожному департаменті. Генеральний суд мав бути вищою судовою, наглядовою та касаційною інстанцією, незалежною від виконавчої та законодавчої влади. Тим самим законопроектом створювалися замість судових палат три апеляційні суди у Києві, Одесі та Харкові. Апеляційний суд комплектувався головою, заступником та 3-5 суддями. При них створювалися посади старших прокурорів та прокурорів, яких призначав Генеральний секретар судових справ. Він же призначав й Старшого прокурора, який водночас підпорядковувався і Генеральному суду. Окрім того, в умовах революції діяло так зване надзвичайне правосуддя: революційні військові суди, які створювали у разі потреби головні губернські військові коменданти та військові суди (штабні, військові та вищі).

Для боротьби зі злочинністю і для охорони громадського порядку в умовах соціальних рухів ЦР створила Комітет охорони революції при Генеральному секретаріаті та Генеральне секретарство внутрішніх справ. Поліцію реорганізовано у сільську та міську міліцію. Окремо формувалися підрозділи самооборони та самозахисту - вільне козацтво, яке мало підрозділи: курінь (волость), полк (повіт) та кіш (губернія) на чолі з отаманами та старшиною.

Проте внутрішні та зовнішні перешкоди завадили ЦР впровадити вповні в життя ці судові та правоохоронні структури.

Ключові поняття: Генеральний суд, апеляційні, військові, революційні військові суди, міліція, вільне козацтво, прокуратура.

Історико-державна подія: 16 грудня 1917 р. - судова реформа в УНР.