Основні засади адміністративного кодексу 1984 р.

Після прийняття у 1927 р. Адміністративного кодексу УСРР пройшло майже 60 років, накопичилося багато законів, які суттєво змінювали та доповнювали його, змінилася суспільно-політична ситуація в державі. Тому виникла потреба нової кодифікації. На підставі "Основ законодавства СРСР про адміністративну відповідальність" 1980 р. українські юристи і правознавці розробили новий Кодекс УРСР про адміністративні правопорушення, який Верховна Рада ухвалила 7 грудня 1984 р.

Він мав 5 розділів: загальні положення, адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність; органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення; виконання постанов про адміністративні порушення; виконання постанов про адміністративні стягнення. Кодекс давав визначення адміністративного правопорушення чи проступку, яким визнавалася протиправна, винна (навмисна чи необережна) дія або бездіяльність, що посягає на державний чи громадський порядок, соціалістичну власність, права і свободи громадян, встановлений порядок управління, за яку закон передбачав адміністративну відповідальність. Встановлювався вік для адміністративної відповідальності - 16 років, але до 18 років застосовувалися лише заходи впливу та стягнення. Визначено види стягнення: штраф, попередження; та санкцій: конфіскація, позбавлення прав водія, прав полювання, виправні роботи, адміністративний арешт. Стягнення і санкції могли накладатися лише у порядку, передбаченому законодавством.

Принциповими засадами Кодексу проголошувалися охорона суспільного ладу, прав і свобод громадян, прав і законних інтересів підприємств, установ та організацій, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі поваги до Конституції, законності та до прав інших громадян. В цілому Кодекс відіграв позитивну роль у регулюванні суспільних відносин у галузі взаємин державних органів з громадянами, громадян з державними органами та різних органів влади між собою.

Ключові поняття: адміністративне право, адміністративний проступок, правопорушення, санкція, стягнення, засоби впливу.

Історико-правова подія: 7 грудня 1984 р. - ухвалення Кодексу УРСР про адміністративні правопорушення.