Спроби кодифікації українського права у XVIII — на початку XIX ст.

Вже на початку XVIII ст. виникла потреба унормувати і уніфікувати сепаратні норми права, які діяли в Гетьманщині, видати їх українською мовою (навзамін польської), узаконити привілейоване становище козацької старшини. На державному рівні це питання поставлено "Рішительними пунктами" (1728 р.) Д. Апостолу. Виконуючи його, гетьман того ж року утворив кодифікаційну комісію у складі 12 осіб на чолі з генеральним суддею I. Бороздною, яка працювала дуже довго і результатом її діяльності був кодекс 1743 р. під назвою "Права, за якими судиться малоросійський народ ". Збірник законів відправили на розгляд у Сенат, який його не затвердив і не санкціонував до використання у судах Гетьманщини. Проте як пам'ятка права кодекс є унікальним явищем юридичної думки української еліти XVIII ст. "Права" складаються із 30 розділів, 531 артикулу і 1716 пунктів, які містять норми цивільного, карного і процесуального права. Розділи мають заголовки, статті містять посилання на джерела. Додавався і алфавітний покажчик. Комісія I. Бороздни підготувала також процесуальний кодекс "Процес краткий, приказний" (1734 p.).

3 відновленням у 1750 р. гетьманства створено другу кодифікаційну комісію з 49 осіб. Один з її членів Ф. Чуйкевич у 1758 р. закінчив роботу над кодексом під назвою "Суд і розправа в правах малоросійських".. В ньому обґрунтовано ідею приватної власності на рангові землі, на відновлення статутних судів та закріплення привілеїв старшинської верхівки.

В умовах ліквідації гетьманської влади робляться спроби закріпити за землевласниками старі права і вольності в кодексі В. Кондратьєва"Книга Статут і прочіє права малоросійськіє" (1764 p.), в "Екстракті малоросійських прав"(1767 р.) О. Безбородька та в "Екстракті указів та інструкцій Сенату" (1786 p.).

Ha початку XIX ст. створюється ще одна кодифікаційна комісія на чолі з графом П. Завадським, яка провела дві експедиції по судах Лівобережжя та Правобережжя. Підсумком стали"Собрание малороссийских прав" (1807 р.) Ф. Давидовича та "Свод местных законов западных губерний " (1837 р.) А. Повстанського. Але в 40-х pp. XIX ст. в Україні запроваджено єдине російське законодавство.

Ключові поняття: кодекси, кодифікація, комісія, звід, нормування, уніфікація, експедиції.