Юридичне оформлення входження України до складу СРСР

Ще 25 грудня 1919 р. більшовицький уряд України проголосив федерацію з радянською Росією. 20 грудня 1920 р. підписано угоду між РСФРР та УСРР про військовий та господарський союз. Одна комуністична партія в обох державах була основою жорсткої централізації фактично єдиної державної системи. Але ліквідувати УСРР і відновити єдину неподільну імперію більшовики не наважилися, врахувавши досвід національного державотворення 1917-1920 pp., тому виникла потреба створити нову державну систему з новою назвою.

У серпні 1922 р. створена в Москві комісія політбюро ЦК РКП(б) розробила проект об'єднання УСРР, РСФРР, а також Білоруської СРР та Закавказької СФРР в одну державу на підставі автономізації - як автономій у складі Росії. Але протидія проекту з боку республік привела до виникнення ідеї союзу республік на підставі створення єдиних союзних відомств (народних комісаріатів), які мали б безроздільну владу, однакову в усіх республіках, союзно-республіканських, що здійснюватимуть управління по лінії: центр - конкретна республіка, та республіканських, які діятимуть автономно, - кожне відомство лише в окремій республіці. Держава отримала назву Союз Радянських Соціалістичних Республік.

VII Всеукраїнський з'їзд рад у Харкові 10 грудня 1922 р. схвалив проект основ Конституції СРСР та Декларацію про утворення Союзу РСР. 30 грудня 1922 р. у Москві відкрився I Всесоюзний з'їзд рад, який: 1) ухвалив утворити нову державу із 4-х республік (БСРР, УСРР, РСФРР та ЗСФРР) під назвою СРСР; 2) затвердив Декларацію про утворення СРСР; 3) прийняв Союзний договір; 4) створив комісію для розробки Конституції СРСР; 5) створив органи влад нової держави - Всесоюзний ЦВК та Раднарком СРСР.

Протягом 1923 р. ішла розробка та обговорення конституції союзної держави. її ухвалено II Всесоюзним з'їздом рад 31 січня 1924 р. на підставі Декларації та Союзного договору зі змінами і доповненнями внесеними союзними республіками. Вона остаточно юридично закріпила державні основи Союзу РСР, а Українську СРР - у складі цієї держави аж до 1991 р.

Ключові поняття: централізація, автономізація, союз, договір, декларація, конституція.

Історико-державна подія: 30 грудня 1922 р. - Україна стала співзасновником та союзною республікою СРСР.