Родинно-шлюбне право 1920-1930 pp

3 приходом до влади в Україні більшовики однією з перших галузей права піддали законодавчому нормуванню родинно-шлюбні стосунки. У 1919 р. РНКУСРР приймає низку декретів, які скасували попередню правову основу шлюбу: "Про громадянський шлюб та про ведення книг актів громадянського стану", "Про організацію відділів записів актів громадянського стану", "Про розлучення". Ними законним визнавався лише громадянський шлюб, зареєстрований у відділі Загсу, скасовувалися релігійні обмеження (різна віра), дозвіл батьків, наявність посагу, станові, гільдійні обмеження. Розлучення ставало вільним, на прохання однієї зі сторін. Тоді ж підготовлено Сімейний кодекс УСРР, але через громадянську війну його не встигли прийняти.

Лише 31 травня 1926 р. ВУІДВК ухвалив Кодекс законів про родину, опіку, подружжя і про акти громадянського стану. Він мав п'ять розділів: 1) Родина; 2) Опіка й опікування; 3) Шлюб; 4) Зміна громадянами своїх імен та прізвищ; 5) Визначення особи безвісно відсутньою або померлою. До Кодексу ввійшли всі положення зазначених декретів. У ньому врегульовувалися майнові та аліментні відносини подружжя, правовідносини між дітьми та батьками, питання опіки та піклування, порядок судового встановлення позашлюбного батьківства. Вперше запроваджувався інститут усиновлення дітей. Шлюбний вік встановлювався для чоловіків з 18 років, для жінок - з 16 років. Умови: незареєстрованість в іншому шлюбі та відсутність психічних захворювань. Процедури одруження і розлучення спрощувалися до одного дня. Майно, надбане за час існування подружжя, ставало спільною власністю, незалежно на кого з подружжя воно зареєстровано. Подружжя зобов'язане було платити аліменти з непрацездатності одне одному, якщо вона наставала до шлюбу, під час шлюбу та протягом року після шлюбу.

У 30-ті pp. до Кодексу внесено низку суттєвих змін. Зокрема, посилено відповідальність за несплату аліментів, ускладнено процедуру розлучення і укладання шлюбу, заборонено аборти і розширено права дітей та породіль. Шлюбний вік для жінок підвищився до 17 років.

Ключові поняття: шлюб, опіка, родина, піклування, усиновлення, аліменти, розлучення, аборти, реєстрація.

Історико-державна подія: 1926 р. - ухвалено Кодекс законів про родину, опіку, подружжя УСРР.