Характеристика кодексу законів про шлюб та сім'ю 1969 р.

Після прийняття у 1926 р. Сімейного кодексу, у законодавстві УРСР і накопичилася велика кількість нормативних актів, які його суттєво змінювали та доповнювали. Зазнала змін соціальна, економічна та політична структура суспільства. У зв'язку з цим виникла необхідність у розробці, обговоренні та ухваленні нового кодексу. На підставі союзних "Основ законодавства про шлюб та сім'ю" 20 червня 1969 р. Верховна Рада затвердила Кодекс законів про шлюб та сім'ю УРСР. Він складався з 6 розділів: загальні положення; шлюб; сім'я; опіка та піклування; акти громадянського стану; про іноземців та осіб без громадянства.

Кодекс декларував опіку державою шлюбу та родини, прагнення до їх зміцнення, охорону здоров'я матері, дитини, молодого покоління, захист інтересів подружжя та дітей. Шлюб визнавався законним після його реєстрації в органах ЗАГСу. Лише після цього могли виникати права та обов'язки подружжя. Релігійний обряд вважався особистою справою і не мав юридичної ваги. Умовами вступу до шлюбу були: взаємна згода, шлюбний вік (17 років - жінки і 18 - чоловіки), не-перебування в іншому шлюбі, відсутність близької спорідненості, дієздатність. Встановлювалася процедура укладення шлюбу: спільна письмова заява, наявність документів, що засвідчують особу, місячний термін на роздуми, урочиста церемонія реєстрації. Шлюб з іноземцями мав укладатися на загальних підставах.

Припинення шлюбу допускалося лише у судовому порядку, на підставі заяви однієї зі сторін. У разі відсутності дітей і майнових претензій розлучитися можна було і в ЗАГСі.

Кодекс підтверджував спільність майна, придбаного за час шлюбу, і подружжя мало рівні права щодо його володіння, користування і розпорядження, незалежно від того, чи працювали обоє, чи хтось вів домашнє господарство. Визначалися також права дітей та батьків, порядок усиновлення чи удочеріння, піклування та опіки.

В цілому Сімейний кодекс 1969 р. базувався на демократичних правових засадах і діяв зі змінами та доповненнями до початку 2003 р.

Ключові поняття: шлюб, сім'я, опіка, подружжя, реєстрація, розлучення, піклування, права, обов'язки.

Історико-правова подія: 20 червня 1969 р. - затвердження Кодексу законів про шлюб та сім'ю УРСР.