Адміністративно-територіальний устрій усрр у 1919-1937 pp.

Територію УСРР визначено Ризьким миром 1921 р. між Росією та Польщею. 1922 р. республіка ввійшла до складу СРСР, a 1924 p. на її території утворено Молдавську АСРР. У 1917-1918 pp. радянська Україна називалася УНР, а з 1919 до 1937 pp. - Українська Соціалістична Радянська Республіка.

У період 1917-1922 pp. зберігався старий дорадянський адміністративний поділ, щоправда у складі не 9, a 12 губерній - додалися новоутворені Кременчуцька, Одеська та Запорізька. У Криму створено автономію у складі РСФРР. У 1922 р. розпочалася адмінреформа. Запорізьку і Кременчуцьку губернії розформували і знову їх стало 9. Наступного року ліквідували повіти і волості, замість них утворено 53 округи та 706 районів, які об'єднували сільські, міські та селищні ради. У 1925 р. уряд ліквідував губернії як адміністративну одиницю і ввів триступеневий адміністративний поділ на: округ (41) - район (680) - сільраду (10 314). 3 них 12 національних районів і 549 національних сільрад (єврейські, польські, німецькі, грецькі, татарські). У 1930 р. ліквідовано і округи і введено двоступеневу структуру: район (484) сільський і місто (18) - сільрада. Метою реформи було наближення провінції до центру. Але двоступенева структура не виправдала сподівань влади. Тому у 1932 р. уряд провів чергову адміністративну реформу, створивши поділ, який існує і нині. Найбільшою адміністративною одиницею стала область. Першими утворено 5 великих областей - Вінницьку, Дніпропетровську, Київську, Одеську і Харківську. До кінця 1932 р. сформовано Донецьку та Чернігівську. Області поділялися на райони (у 1939 р. - 583), а ті, у свою чергу, на місцеві ради - міські, сільські та селищні. До 1940 р. зберігалася і молдавська автономія.

Отже, у 20-30-ті pp. адміністративно-територіальний устрій УСРР постійно змінювався та реформувався. А напередодні Другої світової війни, після пакту Молотова-Ріббентропа, західні кордони УРСР змінилися радикально.

Ключові поняття: адміністративний поділ, територіальний устрій, реформа, область, округ, район, місцеві ради, автономія.

Історико-державна подія: 1924-1940 pp. - існування у складі України Молдавської Автономної СРР.