Органи законодавчої, виконавчої та судової влади і місцевого самоврядування

Згідно з Конституцією 1996 р. в Україні діє принцип поділу гілок влади. Єдиним вищим органом законодавчої влади є Верховна Рада, яка обирається на 4 роки, у складі 450 депутатів з осіб, яким виповнилося на момент реєстрації 21 рік. Керує роботою Верховної Ради Голова, його перший заступник та заступник. Верховна Рада затверджує перелік галузевих комітетів, які здійснюють законотворчу роботу. Структуру, компетенцію, повноваження та порядок функціонування Верховної Ради визначено у четвертому розділі Конституції (статті 75-101).

Главою держави є Президент, який виступає від її імені. Інститут президентства засновано 5 липня 1991 р. Президент видає укази, є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України і додержання Конституції. Він призначає керівників держадміністрацій, представляє прем'єр-міністра, утворює і ліквідовує міністерства, має право розпустити Верховну Раду, оголосити всенародний референдум. Його права і обов'язки визначено п'ятим розділом Конституції (статті 102-112).

Найвищим органом у системі виконавчої влади є Кабінет Міністрів України на чолі з прем'єр-міністром. Кабінет Міністрів відповідальний перед Президентом та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді. Окрім прем'єра, до нього входять перший віце-прем'єр, три віце-прем'єри та міністри. Конституційний склад Кабінету Міністрів - 29 міністрів. Він вирішує питання державного управління, забезпечує державний суверенітет та економічну самостійність України. Його функції і повноваження визначені розділом шостим Конституції (статті 113-120).

За десять років незалежності структура, функції і концепція організації органів місцевої влади змінювалися декілька разів. На початковому етапі згідно із Законом України від 7 грудня 1990 р. "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве регіональне самоврядування" (в редакції Закону від 26 березня 1992 р.) сільські, селищні, міські ради народних депутатів визначалися як органи місцевого самоврядування, а районні і обласні ради - як органи регіонального самоврядування. Районні ради|у містах визначалися складовою міського самоврядування. В обласних і районних центрах у 1992-1994 pp. існував інститут Представника Президента, з підпорядкованою йому місцевою держадміністрацією. За Конституцією 1996 р. на місцях діють у режимі місцевого самоврядування міські, сільські, селищні та районні у містах ради депутатів. В обласних та районних центрах діють у режимі єдиного державного керівництва державні адміністрації на чолі з головами.

Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Судочинство здійснюється Конституційним Судом та судами загальної юрисдикції. Конституційний Суд Україниутворюють вісімнадцять суддів. Президент України, Верховна України та з'їзд суддів призначають по шість суддів. До судів загальної юрисдикції належать районні (міські), обласні та прирівняні до них за компетенцією, Верховний Суд України. Діяли до 200,1 р. арбітражні суди, а відтоді - апеляційні господарські суди.

Ключові поняття: Верховна Рада, Президент, Кабінет Міністрів, прем'єр-міністр, ради, Конституційний Суд, Верховний Суд, арбітражний, апеляційний, господарський суди.