Українці та франко-російська війна

Війна Наполеона з Росією викликала жвавий рух в Україні й опінія української провідної верстви, шляхти й інтелігенції, поділилася на два табори. Одні висловлювали неприховану радість і надії, що з приходом французької армії буде введений Кодекс Наполеона й Україна стане автономною, а може й незалежною державою, але таких було відносно не багато. Друга, більша частина, на чолі з В. Капністом, Дмитром Трощинським та іншими, не сподівалася нічого доброго від Наполеона, бо його політика щодо Польщі не могла бути до вподоби українським патріотам. Одночасно гасла французької революції лякали їх загрозою зміни соціального й економічного ладу. Цій частині дворянства "більше імпонувала американська революція, з її декларацією незалежності, яка мала глибоке національне коріння, була консервативною і не вносила соціальних змін". Це й було причиною, чому ця частина шляхти дворянства пішла на співпрацю з урядом у боротьбі з Наполеоном. Немає, однак, сумніву, що селянствобажало приходу Наполеона, сподіваючись, що він визволить його з кріпацької неволі.