Історичні терміни та поняття на літеру «С»

1Сюзеренітет
2Сфрагістика, Сигілографія
3Сцілла і Харібда
4Суфражизм
5Суспільствознавство
6Суспільства Синполітейні
7Суспільство відкрите і закрите
8Суспільство
9Суспільства первісні
10Суспільне життя
11Суперечності суспільні
12Суверенітет
13Суб'єкти історичного пізнання
14Структура соціальна
15Структура інформації джерела
16Стратифікація соціальна
17Столітня Війна
18Статус соціальний
19Стани суспільні
20СРСР (Союз Радянських Соціалістичних Республік, Радянський Союз)
21Спеціальні галузі історичної науки
22Спеціальні історичні дисципліни
23Спільність історична
24Соціальні версти
25Соціум
26Соціалізм
27Собор
28Смисл буття
29Смисл історії
30Смерди
31Синдикалізм, Анархосиндикалізм
32Сикхи
33Середовище природне
34Середовище історичне
35Середній клас
36Сепаратизм
37Середні віки
38Селянство
39Секуляризація
40Сегрегація
41Світогляд
42Самодержавство
43Сім чудес світу
44« Солідарність»
45«Синоспис»