Смисл буття

Смисл буття— спосіб самовизначення людини у світі. За його допомогою індивід визначав місце, яке посідає у Космосі, природі, суспільстві, усвідомлює своє призначення в них, мету свого життя й цілі конкретних діянь. Смисло-орієнтації є умовою дійсно людського існування, їх втрата стає для людини тяжкою духовною недугою.

Людство намагалося сформулювати визначення смисл буття як служіння прогресу, жертовність в ім'я Вітчизни, «світле комуністичне майбуття» тощо, проте ці суспільно фіксовані визначення слугували створенню тоталітарних режимів, соціального контролю над духовністю та інших антиіндивідуальних спрямувань соціуму. Смисл буття є стрижнем індивідної духовності і має бути результатом особистого пошуку, а не нав'язаним ззовні формулюванням. Тільки за таких умов він перетворюється на підґрунтя вільного історичного діяння індивіда. Будь-який пошук смислу буття може здійснюватися в культурному просторі, тобто в уже напрацьованому людством багатоманітті відповідей на запитання: для чого я прийшов у цей світ і що можу зробити в ньому?