Суспільства первісні

Суспільства первіснісуспільства, які існували чи існують в умовах первіснообщинного ладу. До появи цивілізацій первісні суспільства пройшли певні етапи розвитку: прагромада (первісне людське стадо), рання первісна громада (ранньородове суспільство), пізня первісна громада (пізньородове суспільство), первісна сусідська (протоселянська) громада.

У первісному людському стаді, яке відповідає ранньому палеолітуархеологічної періодизації, в процесі антропосоціогенезу відбувалося становлення людського суспільства. Ранньородове суспільство відповідає привласнювальному господарству (див. Господарство первісне), а пізньородове — відтворювальному. Відтворювальне господарство, а в деяких районах і високорозвинене спеціалізоване привласнювальне господарство, напр. інтенсивне рибальство, дає можливість отримати надлишковий та додатковий продукт, таким чином створюються передумови для використання чужої праці, виявів приватної власності та розкладу первіснообщинного ладу.

Місце первісної громади, яка існувала завдяки родинним стосункам, заступає сусідська громада, члени якої займали певну адміністративну територію ранньокласового утворення. На розвиток первісного суспільства значною мірою впливало його відношення до цивілізованих суспільств. До появи цивілізацій первісні суспільства розвивалися природним шляхом (див. Суспільства апополітейні). Після появи цивілізацій первісні суспільства утворили їх периферію і розвивалися значною мірою під їхнім впливом (див. Суспільства синполітейні).