Суперечності суспільні

Суперечності суспільні— діалектичні взаємодії співвідносних, взаємовиключних і водночас взаємозумовлених протилежностей, що опосередковують одна одну та існують у вигляді поєднаних визначеностей суспільного буття. Суспільні суперечності— центральна категорія діалектичного пояснення суспільного життя, за її допомогою відображуються джерела його саморозвитку.

З'ясування суспільних суперечностей потребує уважного Ґрунтовного аналізу суспільного життя. На цьому рівні пізнання різні визначення суспільного буття можуть поставати як поєднані одна з одною протилежності. Проте їх відношення ще не виявляє себе і не усвідомлюється як відношення суперечності. Для такого усвідомлення ці визначеності мають бути співвіднесені одна з одною, що здійснюється здебільшого при з'ясуванні сутності протилежностей певної суспільної суперечності, тобто на рівні глибокого наукового вивчення суспільних явищ. Таким чином, і в реальності, і в теорії реальні суспільні суперечності виникають і усвідомлюються як живі єдності протилежностей, що напружено й невпинно взаємодіють, розкриваючи свою сутність. Однак суспільні суперечності ніколи не існують як щось таке, що перебуває лише у вигляді пар замкнутих безпосередньо одна на одну протилежностей. Суспільний світ не є набором таких діалектичних пар. Насправді кожна пара протилежностей існує в контексті численних конкретних зв'язків і суспільних взаємодій з іншими діалектичними парами. Будьяка історична особа існує, виявляє себе в конкретних формах життєдіяльності, зв'язках з іншими людьми у структурі громадянськогосуспільства, яке опосередковує їхню участь у житті держави, в системі правових відносин суспільства, цивілізації в цілому.

Багатоманітні опосередкування протилежностей у реальних суспільних відносинах мають вирішальне значення для розкриття специфіки суспільних суперечностей. За слабкого розвитку або в разі згортання структур, що опосередковують відношення полярних сил, сторін суспільного життя, реальною стає загроза прямих руйнівних зіткнень протилежностей. Найбільша вірогідність і небезпека таких зіткнень криється в деспотичних суспільних структурах. Створення й налагодження цивілізованої системи суспільних зв'язків, установ та інші заходи забезпечують опосередкування протилежностей в суспільних суперечностей. Це опосередкування є об'єктивною діалектичною закономірністю, що забезпечує існування й удосконалення таких складних утворень, як суспільство, їх перехід на нові ступені розвитку.