Суспільства Синполітейні

Суспільства Синполітейні(від грец. syn — разом і politeia — цивілізація) — первісні суспільства, що існували після виникнення перших цивілізацій, напр. варварська периферія античного світу. Вони існували в умовах можливого впливу з боку більш розвинених цивілізованих суспільств, тому могли відрізнятися певними рисами від суспільств апополітейних, які розвивалися в «чистому» вигляді. Всі сучасні релікти первісного суспільства, напр. аборигени Амазонії або пігмеї Африки, належать до Суспільства Синполітейні.