Самодержавство. Що таке самодержавство?

Самодержавство — монархічна форма правління в Росії, за якої вся повнота влади належить царю. С амодержавство в Росії було встановлено в другій пол. XVI ст. за царювання Івана Грозного. Воно було підготовлене всім ходом попередньої російської історії і відповідало рівню розвитку продуктивних сил.

Селянська війна поч. XVII ст. була могутнім ударом по системі самодержавної влади. Відродилися на певний час станово-представницькі форми управління країною, проте соціально-політичні зміни в суспільній структурі Московської держави за часів правління Івана Грозного виявилися такими вагомими, що знищити їх було неможливо.

Основні ознаки:

  • Поміщицьке землеволодіння перетворилося на основну соціально-економічну базу панівного класу;
  • було запроваджено кріпосництво;
  • державну організацію військової служби;
  • церкву підпорядковано царській державі;
  • встановлено адміністративну регламентацію та податок на торгівлю;
  • створено єдину державну податкову систему.

Зміцнення самодержавства в серед. XVII ст. відобразилося в Соборному уложенні 1649 р. і фактично стало реставрацією основ самодержавної влади, що були закладені в опричнині Івана Грозного. Початкові форми апарату влади самодержавства з часом поступилися місцем іншим формам, які в свою чергу змінювалися у процесі історичного розвитку. Проте в усій історії самодержавства простежуються ті чи інші методи опричнини. Самодержавство в Росії було знищено в ході Лютневої буржуазнодемократичної революції 1917 р.