Сегрегація

Сегрегація (від лат. segregatio — відокремлення, від segrego — розділяю) — один з проявів політики й практики расової дискримінації, що полягає в примусовому відокремленні «кольорового» населення від «білого». Сегрегація зазнають негри в деяких штатах США, араби в Ізраїлі. Сучасне міжнародне право відносить сегрегація до найтяжчих злочинів, зокрема це відбито у Декларації про раси й расові упередження, що була прийнята на XX сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО (1978 p.).