СРСР (Союз Радянських Соціалістичних Республік, Радянський Союз)

СРСР (Союз Радянських Соціалістичних Республік, Радянський Союз) — найбільша в світі за територією (22,4 млн км2) багатонаціональна (понад 100 націй і народностей) держава з комуністичним тоталітарним режимом, яка проіснувала з грудня 1922 до грудня 1991 р. Після краху сподівань на перемогу «світової революції» більшовицьке керівництво радянської Росії вирішило об'єднати в єдину союзну державу ті території колишньої Російської імперії, де під час громадянськоївійни вдалося встановити радянську владу. СРСР виник 30 грудня 1922 р. згідно з Союзним договором про об'єднання в одну державу Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки (РСФРР), Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР), Білоруської Соціалістичної Радянської Республіки (БСРР) і Закавказької Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки (ЗСФРР — Грузія, Азербайджан і Вірменія). У Декларації про утворення СРСР зазначалося, що нова союзна держава стане надійним оплотом проти світового капіталізму і новим рішучим кроком на шляху об'єднання трудящих всіх країн у світову соціалістичну радянську республіку.

Пізніше до складу СРСР увійшли: у 1925 р. —Туркменська РСР і Узбецька РСР, у 1929 р. — Таджицька РСР, у 1936 р. — Казахська РСР і Киргизька РСР. У 1936 р. була ліквідована Закавказька Федерація, а Грузія, Вірменія та Азербайджан увійшли до складу СРСР як окремі союзні республіки. Після радянськофінляндської війни (березень 1940 р.) Карельську АРСР було перетворено на КарелоФінську РСР (до 1956 p.). З приєднанням до СРСР Бессарабії в серпні 1940 р. було створено Молдавську РСР, яка до того перебувала у складі Української РСР на правах автономії. У 70 — на поч. 90х pp. у складі С Р С Р було 15 союзних, 20 автономних республік, 8 а в т о н о м них областей, 10 автономних округів, 129 країв та областей. Незважаючи на широко деклароване право союзних республік вільно виходити з СРСР, в умовах жорсткого тоталітарного режиму зробити це практично було неможливо. Лише з послабленням панування партократії та ідеологічного тиску Верховна Рада Литви 11.03.1990 р. прийняла акт «Про відновлення незалежності Литовської держави»; слідом за Литвою Латвія, Естонія, РРФСР, Україна та інші радянські республіки прийняли Декларації про державний суверенітет (т. зв. парад суверенітетів). Прагнучи знайти вихід із такої ситуації, партійнодержавне керівництво країни визнало за необхідне укладення нового союзного договору. Щоб зміцнити свої позиції, центральне керівництво призначило на 17.03.1991 р. Всесоюзний референдум. За офіційними відомостями, 148 млн (76 %) тих, хто взяв участь в опитуванні, висловилися за збереження Союзу. Від проведення референдуму взагалі відмовилися прибалтійські республіки, Вірменія, Грузія та Молдова. 23.04.1991 р. між президентом СРСР М. Горбачовим і керівниками дев'яти республік було підписано документ, відомий під назвою «Заява 9+1», у якому декларувалися принципи нового союзного договору і підкреслювалася необхідність його підписання. Впродовж кількох місяців, під час т. зв. новоогарьовського процесу, було підготовлено проект нового союзного договору, попереднє підписання якого планувалося на 20.08.1991 р. Напередодні, 19 серпня, група консервативно налаштованих високих посадовців, прагнучи не допустити підписання нового союзного договору, здійснила державний переворот (путч). Путч провалився і це прискорило розпад СРСР.

У вересні 1991 р. зі складу СРСР вийшли Литва, Латвія та Естонія. В листопаді 1991 р. в НовоОгарьові сім республік (Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, РРФСР, Таджикистан, Туркменистан) заявили про намір створити конфедеративний Союз Незалежних Держав. 1.12.1991 р. понад 90 % учасників референдуму в Україні висловили бажання жити в незалежній державі. За цих умов 8.12.1991 р. у Біловезькій Пущі під Брестом лідери РРФСР, України і Бєларусі від імені своїх держав — засновників СРСР підписали Угоду про створення Співдружності Незалежних Держав (СНД), що означало юридичний розпад Радянського Союзу. У документі проголошувалося, що СРСР як суб'єкт міжнародного права і геополітична реальність припинив своє існування. 21.12.1991 р. до С Н Д приєдналися Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан. 25 грудня М. Горбачов склав повноваження президента СРСР. Міжнародне співтовариство визнало незалежність колишніх союзних республік. Незважаючи на ліквідацію СРСР, упродовж 90х pp. деякі політичні та громадські організації Білорусії, Росії, України та інших колишніх радянських республік виступали з реваншистською ідеєю відновлення Радянського Союзу.