Історичні терміни та поняття на літеру «П»

1Пуритани
2Прудонізм
3Політичний режим
4Політеїзм
5Пам'ять історична
6Палестина
7Памфлет
8Пандора
9Папа Римський
10Парламент
11Партія політична
12Патріарх
13Патріархат
14Пауперизм
15Пацифізм
16Первіснообщинний лад
17Перебудова
18Письмо
19Плем'я
20Плюралізм
21Повсякденність історична
22Поділ праці
23Поділи Польщі
24Поліс
25Політика
26Політична еліта
27Політична культура
28Політична система
29Політологія
30Порівняльно-історйчний метод в етнології
31Постіндустріальне суспільство
32Постмодернізація
33Потреби
34Правила видання історичних документів
35Православ'я
36Практика історична
37Предмет історичної науки
38Провіденціалізм
39Прогрес і Регрес
40Пролетаріат
41Промислова революція
42Проміскуїтет
43Просвітництво
44Простір історичний
45Протекторат
46Процес історичний
47Психологія історична
48Пунічні війни
49Палеоетнологія
50Палеографія
51Піррова перемога
52«П'ята колона»