Пацифізм

Пацифізм (від лат. pacificus — миротворний) — світогляд, виразники якого заперечують насилля, будьякі війни, незалежно від їх характеру та мети. Вони відмовляються брати участь у воєнних діях, вважають основним засобом запобігання війнам їх засудження та проповідь миру. Пацифісти з'явилися в першій пол. XIX ст., після наполеонівських війн, у Великій Британії та США. Найбільшого поширення пацифізм набув на поч. 90х pp. XIX ст. Пацифісти виступали й виступають з пропозиціями заборони воєн, загального роззброєння і врегулювання міждержавних суперечок через міжнародний суд.