Патріархат

Патріархат (від грец. pater — батько і arche — влада) — доба в розвитку первіснообщинного ладу, що прийшла на зміну матріархатуі характеризувалася панівним становищем чоловіків у сім'ї, господарстві та суспільстві. Передбачає патрилокальний шлюб, патрилінійний рахунок родинних відносин та ведення родоводу побатьківській лінії. Такі форми господарської діяльності, як спеціалізоване мисливство та скотарство, сприяють ранній появі патріархальних відносин.