Патріархат

Патріархат (від грец. pater — батько і arche — влада) — доба в розвитку первіснообщинного ладу, що прийшла на зміну матріархату і характеризувалася панівним становищем чоловіків у сім'ї, господарстві та суспільстві. Передбачає патрилокальний шлюб, патрилінійний рахунок родинних відносин та ведення родоводу побатьківській лінії. Такі форми господарської діяльності, як спеціалізоване мисливство та скотарство, сприяють ранній появі патріархальних відносин.

примеры демократических государств