Памфлет

Памфлет (англ. pamphlet) — 1. Публіцистичний жанр, для якого характерне нищівне викриття певного політичного явища чи особи. 2. Невеликий гостросатиричний художній твір, публіцистичний за жанром. Завдяки притаманній памфлет  історичній конкретності та викривальності він є одним із важливих писемних джерел історіїгромадської і політичної думки. Особливої ваги пмфлет як історичне джерело набуває в деяких країнах у періоди загострення боротьби проти існуючого ладу в цілому або певного уряду внаслідок їх наступу на демократичні права та економічні завоювання громадян, або проти тієї чи іншої суспільної групи, партії, окремої особи, які зловживають своїм становищем, владою тощо.

Памфлет як полемічний твір зародився в античних містахдержавах (напр., «Філіппіки» — промови Демосфена проти царя Македонії Філіппа II), набув поширення в середні віки.