Провіденціалізм

Провіденціалізм (від лат. providentia — провидіння) — релігійно-філософська концепція, яка грунтується на усвідомленні причин усіх подій як вияву волі Бога. Це стосується і розуміння сенсу всього, що відбувається у світі як напередвизначеного наміру Божого, його провидіння.

З погляду провіденціалізму, вся історія є зміною та протистоянням божественних і світських начал. Світські сили уособлені в «натовпі людей», який або сприяє здійсненню Божої мети, або гальмує його. Божественне уособлене в Богові, який своєю присутністю проймає все у світі. Отже, вся історія, згідно з провіденціалізму, є діяння Боже через людей, а історичною перспективою є торжество Царства Небесного. Провіденціалізм — одна із засад будьякої релігійної філософської системи. Представники патристики, напр., розглядали історію як реалізацію божественного провидіння, спрямовану по висхідній у напрямі торжества християнства(офіційна історична доктрина середньовіччя). Провіденціалізм справляє вплив на тлумачення історії деякими сучасними вченими (Р. Нібур, Ж. Марітен та ін.).