Поділи Польщі - скільки було, коли сталося та коротка характеристика.

Поділи Польщі - чотири поділи території Польщі між іншими державами (1772, 1793, 1795, 1939 pp.).

Перші три поділи Польщі були зумовлені кризою польської державності й розвитком загальноєвропейської зовнішньо-політичної ситуації. Вирішальну роль в ініціюванні та здійсненні поділів відіграло прагнення Бранденбурзько-Прусської держави до стратегічного об'єднання в єдиних кордонах Східної Пруссії та інших прусських володінь.

На початку 70х p. XVIII ст. Польща (Річ Посполита) внаслідок соціально-економічної та політичної кризи занепадала. В 1772 p., скориставшись її скрутним становищем, Австрія, Росія і Пруссія здійснили перший поділ Речі Посполитої. Австрія анексувала область на північ від Угорщини, Пруссія приєднала більшу частину польських земель між Померанією і Східною Пруссією, Росія захопила північно-східну частину Речі Посполитої. В результаті другого поділу Польщі в 1793 р. Пруссія захопила область з містами Гданськ, Торунь і Познань, Росія приєднала Правобережну Україну. Відповіддю поляків на другий поділ стало визвольне повстання, очолюване Т. Косцюшко (придушене російськими та прусськими військами).

У 1795 р. Австрія, Пруссія та Росія підписали договір про третій поділ Польщі. Згідно з ним до Австрії відійшла територія на півдні та південному-сході від Варшави разом з м. Краковом, до Пруссії - Варшава з прилеглими землями, до Росії - західні українські та білоруські, а також литовські землі. Загалом Австрія захопила 132 тис. км2 польських земель з населенням 3,9 млн осіб, Росія - 460 тис. км2 з населенням 6 млн осіб, Пруссія - 148 тис. км2 з населенням 2,8 млн осіб. Польська держава припинила існування на тривалий час (до кінця першої світової війни в 1918 p.).

Четвертий поділ Польщі відбувся у вересні 1939 р. внаслідок підписаного напередодні (23.08.1939 р.) між нацистською Німеччиною та комуністичним СРСР секретного додаткового протоколу. Він передбачав, що німецько-радянський кордон пройде «приблизно по лінії річок Нарва, Вісла, Сана». Німецькі війська вторглися до Польщі 1.09., а радянські- 17.09.1939 р. Формальне завершення окупації Польщі й остаточне визначення нового німецько-радянського кордону було відображено в секретному додатковому протоколі до Договору між Німеччиною і СРСР про дружбу і кордон (28.09.1939 p.). Відповідно до нових уточнень Люблінське й частина Варшавського воєводства залучалися «в сферу інтересів» Німеччини.

Західноукраїнські й західнобілоруські землі, що увійшли до складу СРСР, незабаром були приєднані до УРСР і БРСР. Жителі цих земель зазнавали масових репресій і депортацій. Окуповані Німеччиною польські землі були поділені: західні включені до Рейху, на східних - створено Генеральну губернію. На окупованих землях чинився терор, пограбування національного багатства. Відродження польської державності відбулося в 1945 р. після визволення земель від німецьких військ.