Плюралізм

Плюралізм (від лат. pluralis — множинний) — 1.У філософії — поняття, що заперечує ідею єдності світу і визначає існування кількох або безлічі незалежних начал та видів буття. 2. У політиці — система влади, побудована на взаємодії і «противазі» основних партій та організацій.