Політичний режим

Політичний режим — наукова категорія, що характеризує способи, форми, засоби й методи реалізації політичної влади, сприяє адекватній оцінці сутності держави, оскільки в межах однієї форми правління на різних етапах її розвитку політичне життя може істотно змінюватися за характером і змістом. Суспільствоі держава можуть бути відкритими, закритими, проміжними; демократичними, тоталітарними, авторитарними; воєнізованими, громадянськими, змішаними; клерикальними, теократичними і т. ін. Усе це зумовлює значні відмінності у відносинах між особистістю, суспільством і державою, позначається на своєрідності політичного режиму.

Будь-який політичний режим визначається трьома основними чинниками: 1) процедурами і способами організації владних інститутів та безпосереднім здійсненням влади; 2) стилем ухвалення суспільнополітичних рішень; 3) взаємовідносинами між політичною владою та громадянами. Політичний режим охоплює: порядок формування представницьких установ; становище та умови діяльності політичних партій; правовий статус особистості, права та обов'язки громадян; порядок функціонування каральних і правоохоронних органів; співвідношення дозволеного й забороненого. Політичний режим залежить від таких чинників, як співвідношення політичних сил у суспільному організмі; особа загальнонаціонального лідера та якості правлячої еліти; історичні та соціокультурні традиції, політична культуранаселення. Існує багато класифікацій політичних режимів. Найчастіше їх поділяють на тоталітарні, авторитарні й демократичні. Будь-яка класифікація є умовною, оскільки «чистих» і завершених політичних режимів політичній практиці не існує. (Див.: Авторитаризм; Демократія).