Історичні терміни та поняття на літеру «І»

1Історія
2Історичне пам'яткознавство
3Історіографія
4Історична школа
5Історична ситуація
6Історична свідомість
7Історична критика джерел
8Історична інформатика
9Історична етнологія
10Історична географія
11Історико-етнічна спільність
12Історико-антропологічний підхід
13Історизм в архітектурі
14Іслам
15Історизм
16Інформаційне суспільсьтво
17Інтернаціонал
18Інтереси людські
19Інститути соціальні
20Інтелігенція
21Інквізиція
22Індустріальне суспільство
23Імунітет
24Імпічмент
25Імпералізм
26Ієрархія феодальна
27Ієрархія
28Ідіографічний метод
29Ідеологія
30Ідеальний тип
31Ідеалістичне розуміння історії