Історичні терміни та поняття на літеру «І»

1 Історія
2 Історичне пам'яткознавство
3 Історіографія
4 Історична школа
5 Історична ситуація
6 Історична свідомість
7 Історична критика джерел
8 Історична інформатика
9 Історична етнологія
10 Історична географія
11 Історико-етнічна спільність
12 Історико-антропологічний підхід
13 Історизм в архітектурі
14 Іслам
15 Історизм
16 Інформаційне суспільсьтво
17 Інтернаціонал
18 Інтереси людські
19 Інститути соціальні
20 Інтелігенція
21 Інквізиція
22 Індустріальне суспільство
23 Імунітет
24 Імпічмент
25 Імпералізм
26 Ієрархія феодальна
27 Ієрархія
28 Ідіографічний метод
29 Ідеологія
30 Ідеальний тип
31 Ідеалістичне розуміння історії
форма государственно территориального устройства это