Історико-етнічна спільність

Історико-етнічна спільність - група народів, що проживають на певній території, пов'язані між собою спільною історичною долею, тривалим співіснуванням і спілкуванням (напр., слов'яни). Народи ускладіісторико-етнічної спільності можуть бути різними за походженням, напр., скандинавські, до яких, крім германомовних датчан, норвежців та шведів, належать угрофінські фіни та саами.