Центральний державний історичний архів України в м. Києві

Фонд 51. Генеральна військова канцелярія. Опис 1.

1. Справа 2669. Ревізія Козелецької сотні Київського полку 1764 р. — 355 арк.

Опис 2.

2. Справа 36. «Сказка» багацького сотника Миргородського полку Йосипа Стефановича. 12 грудня 1747 — 30 грудня 1760 рр. — 5 арк.

Опис 3.

3. Справа 1154. Реєстр козаків Кобиляцької сотні. 1 червня 1723 р. — 5 арк.

4. Справа 1186. Реєстр Роменської сотні Лубенського полку.

1723 р.

5. Справа 1330. Реєстр сотенної старшини і козаків Понорницької сотні. 1724 р. — 8 арк.

6. Справа 1335. Реєстр козаків, полкової, сотенної старшини, бунчукових і значкових товаришів з переліком військових походів в яких вони брали участь та козаків, які через убогість були звільнені від від походів. 1724, 1725, 1734 рр. — 92 арк.

7. Справа 1335 а. Реєстр козаків, полкової, сотенної старшини, бунчукових і значкових товаришів з переліком військових походів в яких вони брали участь та козаків, які через убогість були звільнені від від походів. 1724, 1725, 1734 рр. — 85 арк.

8. Справа 1344. Чолобитна старосанжарського сотника Самійла Спафари про надання на ранг млина та підданих. 24 червня

1724 р. — 3 арк.

9. Справа 1351. Реєстр властників маєтків в Полтавському
полку, складений полтавським полковником Савою Таранухою.
23 грудня 1724 р. — 8 арк.

10. Справа 1378. Сказки о службах полку Черниговского полковой и сотенной старшины, куренных отаманов и рядовых казаков. 10 декабря 1724 г. — 200 арк.

11. Справа 1635. Реєстр млинів в Чернігівському полку. 1725 р.

12. Справа 2164. Реєстр складений Омельницьким сотенним правлінням про майновий стан козаків сотні. 18 червня 1726 р. — 8 арк.

13. Справа 2165. Відомості сотенної старшини Власівської сотні про кількість та майновий стан козаків сотні. 17 червня 1726 р. — 10 арк.

14. Справа 2167. Чолобитна жителя с. Федорівки І полкової сотні на обозного полкового Лаврентія Микитовича за захоплення майна і ув’язнення. 24 липня 1726 р. — 4 арк.

15. Справа 2176. Справа про підтвердження прав писаря Григорія Бугаєвського на володіння млином та грунтами в с. Супрунівка І полкової сотні. 1726–1729 рр. — 11 арк.

16. Справа 2183. Ревізійні відомості про майновий стан козаків і посполитих Полтавського полку. 1726 р. — 131 арк.

17. Справа 2521. Донос козаків Старосанжарської сотні Василя Павелка, Михайла Карпенка та інших про захоплення колишнім наказним сотником Гаврилом Олійником грошей, які були зібрані на козацький ралець. 12 січня 1727 р. — 3 арк.

18. Справа 2858. УніверсалгетьманаАпостола орлянському сотнику Йосипу Яковлеву про звільнення від оплати податку на володіння млином. 3 жовтня 1728 р. — 3 арк.

19. Справа 3248. Супліка значкового товариша Опанаса Адаменка про звільнення від сплати податку за володіння млином. 5 січня 1729 р. — 4 арк.

20. Справа 3573. Супліка козака Білицької сотні Грицька Олелеренка з скаргою на білицького сотника Павла Єфіменка за невиплату грошей, побиття, ув’язнення дружини та інше. 1730 р. — 2 арк.

21. Справа 3896. Реєстр Кролевецької сотні Ніжинського полку у різних походах. 1732 р.

22. Справа 4284. Ревізія Ніжинського полку. 1732 р. — 154 арк.

23. Справа 4912. Справа з відомостями про призначення полкової старшини і сотників в полках Лівобережної України. 1734 р. — 50 арк.

24. Справа 5105. Відомості і особистий табель полкових канцелярій Лівобережної України про значкових товаришів і козаків, які знаходяться в військових походах, на форпостах та вдома. 5 січня 1735 р. — 90 арк.

25. Справа 5107. Відомості і особистий табель Гадяцької полкової канцелярії про значкових товаришів. 30 вересня 1735 р. — 1 арк.

26. Справа 5142. Відомість Гадяцької полкової канцелярії з особистим переліком козаків, які прибули з польського походу додому. 1735 р. — 151 арк.

27. Справа 5153. Відомість і особисті табелі Гадяцької полкової канцелярії про наявність значкових товаришів і козаків та ступінь їх готовності до військового походу. Жовтень 1735 р. — 131 арк.

28. Справа 5154. Особова відомість Гадяцької полкової канцелярії про значкових товаришів і козаків відправлених у перший польський похід. Жовтень 1735 р. — 100 арк.

29. Справа 5302. Справа про призначення значкових товаришів з козаків Лівобережної України. 1736–1740 рр. — 44 арк.

30. Справа 6481. Справа про захоплення млина ніжинським полковим обозним Іваном Величковським, що належав ратуші м. Борзни. 1737. — 5 арк.

31. Справа 6565. Універсал ГВК генеральному військовому писарю Михайлу Турковському про підтвердження прав власності на сс. Вормин і Чешуйки, сл. Лукавицю і Луговець Мглинської сотні Стародубського полку, на млини та на грунти. Березень 1738 р. — 8 арк.

32. Справа 6707. Справа про видачу універсалу на посаду кролевецького сотника Михайлу Лукашевичу. 1738 р. — 3 арк.

33. Справа 6727. Справа про призначення згідно з указом Сенату Матвія Маньківського глухівським сотником. 24 лютого 1738 р. — 5 арк.

34. Справа 6796. Справа про призначення на посаду гадяцького полкового судді бунчукового товариша Василя Биковського. 1738 р. — 10 арк.

35. Справа 6814. Справа про надання універсалу Йосипу Ситенському на посаду другого осавулуа надану йому в 1736 р. — 1 березня 1738 р. — 2 арк.

36. Справа 6828. Чолобитна вдови новгородського сотника Василя Христичевського з проханням про надання 60 дворів за служби її чоловіка, який загинув у кримському поході. 18 листопада 1738 р. — 5 арк.

37. Справа 6939. Особові відомості старшини і козаків Гадяцького полку, відправлених у військовий похід. 9 квітня 1738 р. — 39 арк.

38. Справа 6960. Справа про звільнення від військових постоїв дому вдови глухівського сотника Степана Уманця Марфи в м. Глухові Ніжинського полку. 1738–1739 рр. — 12 арк.

39. Справа 7064. Особові відомості старшини і козаків Гадяцького полку, відправлених у військовий похід. Лютий 1738 р. — 10 арк.

40. Справа 7132. Поіменні відомості козаків і посполитих міст і сіл Городницької і Чорноуської сотні. 1738 р. — 19 арк.

41. Справа 8015. Ревізія Новгородської сотні Стародубського полку. 1740 р. — 113 арк.

42. Справа 8026. Ревізські відомості про кількість дворів, виборних козаків та підпомічників у сотнях Переяславського полку.

43. Справа 8089. Виправдання ніжинського полковника Івана Хрущова і старшини. 1741 р. — 11 арк.

44. Справа 8199. Розслідування справи ніжинського полковника Івана Хрущова. 1741 р. — 143 арк.

45. Справа 8213. Відомості про присягу імператриці козаків та духовенства Київського полку. 1741–1742 рр. — 104 арк.

46. Справа 8230. Відомості про присягу імператриці козаків та духовенства Лубенського полку. 1741 рр. — 392 арк.

47. Справа 8232. Відомості про присягу імператриці козаків та духовенства Ніжинського полку. 1741 рр. — 61 арк.

48. Справа 8233. Відомості про присягу імператриці козаків та духовенства Ніжинського полку. 1741 рр. — 68 арк.

49. Справа 8236. Відомості про присягу імператриці козаків та духовенства Переяславського полку. 1741–1742 рр. — 471 арк.

50. Справа 8389. Відомості про присягу імператриці козаків та духовенства Миргородського полку. 1741–1742 рр. — 149 арк.

51. Справа 8333. Реєстр генеральної та полкової старшини Лівобережної України. Листопад 1742 р. — 38 арк.

52. Справа 8548. Свідчення полтавського полкового судді Григорія Сахновського про свою службу. 5 січня 1743 р. — 3 арк.

53. Справа 8544. Матеріали про призначення генеральної та полкової старшини в полках Лівобережної і Слобідської України. 10 травня 1740 — 27 липня 1744 рр. — 133 арк.

54. Справа 9041. Про стан Генеральної військової, полкової та сотенної артилерії. 1747–1750 рр. — 343 арк.

55. Справа 9262. Універсал про призначення значкового товариша Івана Кущинського на посаду царичанського сотника. 1748 р. — 6 арк.

56. Справа 9403. Справа про призначення Сенатом вакансового сотника Івана Черняка сотником І полкової сотні. 1748 р. — 25 арк.

57. Справа 10126. Справа про човнові млини Переславського полку. Листопад 1750 р. — 5 арк.

58. Справа 10592. Справа про поділ спадку полкового обозного Івана Левенця. 20 жовтня 1749 р. — 19 арк.

59. Справа 12566. Справа про призначення полковником Гадяцького полку армійського полковника Василя Розумовського. 23 грудня 1745–1755 рр. — 11 арк.

60. Справа 13872. Справа про передачу на затвердження гетьману Розумовському двох кандидатур на заміщення посади новосанжарського сотника — військових канцеляристів Андрія Магденка та Івана Боярського. 1756–1757 рр. — 6 арк.

61. Справа 14039. Відомості про освіту полкової сотенної старшини. 1757 р. — 189 арк.

62. Справа 14447. Справа про надання запорожцю Стефану Лоєвському чину сотенного отамана Новосанжарської сотні. 1757 р. — 7 арк.

63. Справа 14451. Справа про надання отаману надвірної компанійської корогви Федору Чорнопольському чину сотенного отамана Переволочанської сотні. 1757 р. — 15 арк.

64. Справа 14458. Справа про надання сотнику Нехворощанської сотні Каленику Прокопієву за довгорічну службу чотирьох рибних озер з грунтами. 1757 р. — 14 арк.

65. Справа 15378. Справа про видачу абшита відставленому в 1745 р. від служби полковому хорунжому Юхиму Вовковняку. 1758 р. — 12 арк.

66. Справа 15389. Справа про призначення військового канцеляриста Дем’яна Беньковського другим полковим хорунжим, а хорунжого Василя Магденка — полковим осавулом. 1758 р. — 17 арк.

67. Справа 15390. Справа про звільнення у відставку та надання чину значкового товариша бурмістру Полтавського магістрату Андрію Терентенку. 1758 р. — 15 арк.

68. Справа 15659. Справа про призначення Івана Заньковського сотником Старосанжарської сотні. 1759 р. — 25 арк.

69. Справа 15719. Справа про призначення значкового товариша Василя Потоцького сотником Кишенської сотні на місце покійного брата Тимофія. 1759 р. — 11 арк.

70. Справа 15726. Справа про рекомендацію полтавської канцелярії надати посаду сотенного писаря Білицької сотні служителю ГВК, колишньому полтавському полковому підканцеляристу Василю Глобі. Квітень 1759 р. — 6 арк.

71. Справа 15769. Справа про затвердження Івана Тимковського на посаді царичанського городового отамана. Грудень 1759 р. — 4 арк.

72. Справа 16312. Справа про призначення отаманом м. Орель сина значкового товариша Чорниша Данила. 1760 р. — 5 арк.

73. Справа 16670. Справа про звільнення у відставку полкового хорунжого Максима Лаврентієва та про надання цієї посади його сину Семену. Вересень 1761 р. — 8 арк.

74. Справа 16843. «Сказки» про службу бунчукових товаришів Федора Левенця та Григорія Чуйкевича. 8 грудня 1761 р. — 12 арк.

75. Справа 16844. «Сказка» про служби полкового писаря Григорія Багінського. Грудень 1761 р. — 8 арк.

76. Справа 16846. «Сказки» про службу полкової і сотенної старшини Полтавського полку. Грудень 1761 р. — 18 арк.

77. Справа 16847. «Сказки» про службу військових товаришів Полтавського полку. Грудень 1761 р. — 38 арк.

78. Справа 16847. «Сказки» про службу значкових товаришів Лубенського полку. Грудень 1761 р.

79. Справа 16848. «Сказки» про службу значкових товаришів Лубенського полку. Грудень 1761 р.

80. Справа 16939. «Сказки» про службу військових товаришів Прилуцького полку. 1761 р.

81. Справа 16940. «Сказки» про службу бунчукових товаришів Прилуцького полку. 1761 р.

82. Справа 16942. «Сказки» про службу бунчукових товаришів Прилуцького полку. 1761 р.

83. Справа 16951. Свідчення про службу військових канцеляристів ГВК. 1762 р. — 48 арк.

84. Справа 16952. Свідчення про службу військових товаришів Чернігівського полку. 1761 р. — 61 арк.

85. Справа 16953. Свідчення про службу абшитованих військових товаришів Чернігівського полку. 1761 р. — 20 арк.

86. Справа 16954. Свідчення про службу значкових товаришів Чернігівського полку. 1761 р. — 98 арк.

87. Справа 16955. Свідчення про службу сотників Чернігівського полку. 1761 р. — 65 арк.

88. Справа 16956. Свідчення про службу абшитованих бунчукових товаришів Чернігівського полку. 1761 р. — 56 арк.

89. Справа 16958. Свідчення про службу бунчукових товаришів Стародубського полку. 1761 р.

90. Справа 16959. Свідчення про службу військових товаришів Стародубського полку. 1761 р.

91. Справа 16960. Свідчення про службу сотників Стародубського полку. 1761 р.

92. Справа 16961. Свідчення про службу абшитованих значкових товаришів Ніжинського і Стародубського полків. 1761 р.

93. Справа 16974. Свідчення про службу значкових товаришів Гадяцького полку. 1761 р. — 27 арк.

94. Справа 16981. Свідчення про службу значкових товаришів Полтавського полку. Грудень 1761 р. — 154 арк.

95. Справа 16991. Свідчення про службу абшитованих значкових товаришів Прилуцького полку. 1761 р.

96. Справа 16992. Свідчення про службу полкових старшин Прилуцького полку. 1761 р. — 23 арк.

97. Справа 16993. Послужні списки сотників Гадяцького полку. 1761 р. — 120 арк.

98. Справа 16994. Послужні списки полкової старшини Гадяцького полку. 1761 р. — 58 арк.

99. Справа 16998. Свідчення про служби військових товаришів Лубенського полку. 1761 р.

100. Справа 17149. Справа про призначення військового канцеляриста Олексія Руновського царичанським сотником. 1762 р. — 9 арк.

101. Справа 17153. Справа про заміну полтавської полкової старшини. 1762 р. — 13 арк.

102. Справа 17154. Справа про надання абшиту переволочанському сотнику Михайлу Гегелі та призначення замість нього Федора Могилевського. 8 травня 1762 р. — 6 арк.

103. Справа 17762. Справа про надання чину військового товариша бургомістру Полтавського магістрату Данилу Терентенку та призначення його на посаду виконуючого обов’язки війта м. Полтави. 1763 р. — 6 арк.

104. Справа 17848. «Сказка» про службу сотника І Варвинської сотні Андрія Барановського. 1761. — 19 арк.

105. Справа 17851. Перепис населення 3ї Переяславської, Трахтемирівської сотень Переяславського полку і Березинської сотні Чернігівського полку. 1763 р. — 416 арк.

106. Справа 17879. Справа про видачу паспорта вакансовому судді і сотнику Переволочанської сотні Стефану Лукомському для проїзду до м. Москви. 20 січня 1763 р. — 5 арк.

107. Справа 18190. Справа про звільнення у відставку значкового товариша Гната Давиденка та надання йому чину військового товариша. 1764 р. — 8 арк.

108. Справа 18199. Справа про надання чину військового товариша жителю Полтавського полку, грузинському дворянину Матвію Невсадзеву. 1764 р. — 4 арк.

109. Справа 18215. Скарга козака Білицької сотні Івана БібиШульги (він же Іван Шульженко) на бунчукового товариша Івана Остроградського та його синів за захоплення спадкових грунтів. 10 червня 1764 р. — 5 арк.

110. Справа 19250. Компут козаків Полтавського полку. 1735 р. — 291 арк.

111. Справа 19252. Компут козаків Чернігівського полку. 1740 р. — 195 арк.

112. Справа 19253. Компут козаків Чернігівського полку. 1740 р. — 200 арк.

113. Справа 19313. Ревізія Переяславського полку. 1729 р. — 144 арк.

114. Справа 19315. Ревізія Миргородського полку. 1731 р. — 247 арк

115. Справа 19317. Ревізія Полтавського полку. 1737 р. — 399 арк.

116. Справа 19318. Ревізія Полтавського полку. 1737 р. — 331 арк.

117. Справа 19319. Ревізія Ніжинського полку. 1738 р. — 554 арк.

118. Справа 19320. Ревізія Миргородського полку. 1738 р. — 540 арк.

119. Справа 19321. Ревізія Прилуцького полку. 1739 р. — 423 арк.

120. Справа 19322. Ревізія Чернігівського полку. 1739 р. — 456 арк.

121. Справа 19323. Ревізія Гадяцького полку. 1739 р. — 139 арк.

122. Справа 19324. Ревізія Миргородського полку 1739 р. — 587 арк.

123. Справа 19325. Ревізія Прилуцького полку. 1732. — 320 арк.

124. Справа 19326. Ревізія Чернігівського полку. 1740 р. — 557 арк.

125. Справа 19327. Ревізія Гадяцького полку. 1741 р. — 255 арк.

126. Справа 19328. Ревізія Чернігівського полку. 1747 р. — 811 арк.

127. Справа 19329. Ревізія Прилуцького полку. 1740. — 414 арк.

128. Справа 19330. Ревізія Полтавського полку. 1740 р. — 324 арк.

129. Справа 19331. Ревізія Чернігівського полку. 1740 р. — 562 арк.

130. Справа 19332. Ревізія Гадяцького полку. 1740 р. — 268 арк.

131. Справа 19333. Ревізія Лубенського полку. 1745 р. — 791 арк.

132. Справа 19334. Ревізія Переяславського полку. 1740 р. — 491арк.

133. Справа 19335. Ревізія Переяславського полку. 1741 р. — 519 арк.

134. Справа 19336. Ревізія Чернігівського полку. 1741 р. — 543 арк.

135. Справа 19337. Ревізія Чернігівського полку. 1741 р. — 509 арк.

136. Справа 19338. Ревізія Миргородського полку. 1741 р. — 510 арк.

137. Справа 19339. Ревізія Переяславського полку. 1743 р. — 554 арк.

138. Справа 19340. Ревізія Переяславського полку. 1743 р. — 515 арк

139. Справа 19341. Ревізія Полтавського полку. 1743 р. — 443 арк.

140. Справа 19342. Ревізія Чернігівського полку. 1743 р. — 628 арк.

141. Справа 19343. Ревізія Лубенського полку. 1745 р. — 754 арк.

142. Справа 19344. Ревізія Ніжинського полку. 1747– 1748 рр. — 849 арк.

143. Справа 19345. Ревізія Лубенського полку. 1747 р. — 977 арк.

144. Справа 19346. Ревізія Переяславського полку 1747 р. — 512 аркСправа 19347. Ревізія Гадяцького полку. 1747 р. — 626 арк.

145. Справа 19348. Ревізія Стародубського полку. 1764 р. — 737 арк.

146. Справа 19349. Ревізія Стародубського полку. 1764 р. — 745 арк.

147. Справа 19350. Ревізія Миргородського полку. 1752 р. — 844 арк.

148. Справа 19351. Ревізія Полтавського полку. 1759 р. — 532 арк.

149. Справа 19352. Ревізія Переяславського полку. 1752 р. — 735 арк.

150. Справа 19353. Ревізія Полтавського полку. 1748 р. — 456 арк.

151. Справа 19355. Ревізія Полтавського полку. 1755 р. — 409 арк.

152. Справа 19356. Ревізія Чернігівського полку. 1755 р. — 673 арк.

153. Справа 19357. Ревізія Чернігівського полку. 1750 р. — 694 арк.

154. Справа 19360. Ревізія Київського полку. 1750 р. — 687 арк.

155. Справа 19362. Ревізія Переяславського полку. 1731 р. — 362 арк.

156. Справа 19363. Ревізія Гадяцького полку. 1731 р. — 196 арк.

157. Справа 19364. Ревізія Чернігівського полку. 1732 р. — 433 арк.

158. Справа 19365. Ревізія Переяславського полку. 1732 р. — 670 арк.

159. Справа 19366. Ревізія Переяславського полку. 1736 р. — 535 арк.

160. Справа 19368. Ревізія Переяславського полку. 1734 р. — 527 арк.

161. Справа 19370. Ревізія Прилуцького полку. 1734. — 251 арк.

162. Справа 19371. Ревізія НІжинського полку. 1737 р. — 796 арк.

163. Справа 19373. Ревізія Київського полку. 1737 р. — 298 арк.

165. Справа 19374. Ревізія Переяславського полку. 1737 р. — 694 арк.

166. Справа 19375. Ревізія Гадяцького полку. 1738 р. — 285 арк.

167. Справа 19376. Ревізія Переяславського полку. 1738 р. — 628 арк.

168. Справа 19377. Ревізія Чернігівського полку. 1738 р. — 525 арк.

169. Справа 19379. Ревізія Миргородського полку. 1729 р. — 122 арк.

170. Справа 19378. Ревізія Переяславського полку. 1739 р. — 575 арк.

171. Справа 19379. Ревізія Прилуцького полку. 1737. — 365 арк.

172. Справа 19382. Ревізія Гадяцького полку. 1750 р. — 480 арк.

173. Справа 19389. Ревізія Ніжинського полку (різні сотні за різні роки) — 676 арк.

174. Справа 19402. Ревізія Чорнуської сотні Лубенського полку. 1734 р.

175. Справа 19694. Ревізія ІІ полкової сотні Ніжинського полку. 1738 р.

176. Справа 20038. Перепис дворів Полтавського полку. 1735 р. — 455 арк.

177. Справа 20316. Ревізія землеволодіння у задніпровських сотнях Миргородського полку. 1741–1744 рр.

178. Справа 19409. Відомості виборних козаків Гадяцького полку та їх синів. 1764 р. — 560 арк.

Фонд 53. І Малоросійська колегія. Опис 1.

179. Справа 2 а. Універсал гетьмана Івана Самойловича Думитрашкові Райчі про здачу йому на відкуп індуктивного збору. 1672 р. — 2 арк.

Опис 2.

180. Справа 33. Дело бывшего сотника Ковалевского Афанасия Кицеша с генеральным судьей Иваном Чернышем об ограблении его, Кицеша, пожитков, об отстранении от сотничества и др. разорениях. — 1727, 1722–1723 гг. — 236 арк.

181. Справа 149. Об определении на место умершего полковника гадяцкого Михаила Милородовича к управлению дел полкового судьи Штышевского. 1727 г. — 65 арк.

182. Справа 268. Челобитная отставного полковника Игнатия Галагана об отнятии у него гетьманшой Скоропадской леса с хутором близ г. Прилуки под с. Ковтуновкою. 1724 г. — 3 арк.

183. Справа 284. Донесение Леонтия Уважного на прилуцкого полкового судью Ивана Марковича о насильственном завладении его грунтов, скупленных у Михайловой Криштофоровой и взятии насильно с тех грунтов купчей. 1724 г. — 4 арк.

Фонд 54. ІІ Малоросійська колегія. Опис. 1.

184. Справа 17. Доношение значкового товарища Афанасьева о захвате женой лубенского сотника Пикавцовой и ее зятем снетинским сотником Кулябкой волов, хлеба и др. 1765 г. — 6 арк.

185. Справа 39. О присвоении войсковому канцеляристу Хенцинскому звания войскового товарища и о назначении его войтом в Остерский магистрат. 1765–1766 гг. — 24 арк.

186. Справа 221. Дело о выборах войскового канцеляриста Кулябки сотником ІІ Лубенской сотни вместо уволеного Ограновича. 10 мая 1765 г. — 4 арк.

187. Справа 442. Дело по обвинению седневского сотника Рымши в захвате земель у казаков м. Седнева, в использовании их на частных работах. 14 июня 1766 г. — 92 арк.

188. Справа 557. Доношение казаков Кобыжщанской сотни об использовании их кобыжщанским сотником Сеймановским на частных работах. 1767 г. — 2 арк.

189. Справа 568. Дело о разделе имущества между наследниками умершего войскового товарища Левицкого. 1767–1768 гг. — 14 арк.

190. Справа 592. Дело о назначении значкового товарища Ильинова сотником в Каневскую сотню. Август 1767 г. — 6 арк.

191. Справа 615. Дело об ускорении разбора дела в ГВС о споре между КиевоФлоровским монастырем и бориспольським сотником Афендиком за земельные владения. 1766–1767 гг. — 7 арк.

192. Справа 685. Дело по обвинению войскового товарища Мандрыки в захвате земель казаков Кобыжской сотни. 28 июня 1767 г. — 33 арк.

193. Справа 728. Дело о пересмотре решения ГВС об отдаче Киево Печерской лавре мельницы на р. Остре, принадлежащей жителю г. Козельца Чечуге Стефану. 1768, 1775 гг. — 34 арк.

194. Справа 737. Дело о назначении судьей в Остерский земский суд подсудка Пригару, подсудком — писаря Лусту и писарем — войскового канцеляриста Стопановского. 7 января 1768 г. — 19 арк.

195. Справа 773. Дело о назначении сотником в Кобыжскую сотню войскового товарища Таращукова. 11 марта 1768 г. — 4 арк.

196. Справа 819. Дело о пожаловании графом Румянцевым 40 дворов сыновьям полкового есаула Рымши. 1768–1777 гг. — 6 арк.

197. Справа 1241. Дело об обвинении есаула Черниговского полка Бакуринского в захвате хлеба и фуража у жителей Хорольской сотни и аресте членов сотенного правления. 1771 г. — 13 арк.

198. Справа 1244. Аттестаты о службе борзнянского сотенного атамана Кривошеи. 1771, 1785 гг. — 6 арк.

199. Справа 1286. Дело о назначении полкового хорунжего Шума писарем Киевкого городского суда. Июль 1772 г. — 3 арк.

200. Справа 1790. Ведомость о служащих Киевского полка с указанием времени поступления на службу, чина, участия в походах, колличестве подданных. 1775 г. — 19 арк.

201. Справа 1791. Дело о споре за владение мельницей между значковым товарищем Киевского полка Сухоевским и КиевоСофиевским монастырем. 1774 г. — 3 арк.

202. Справа 1792. Ведомость о служащих Миргородского полка с указанием времени поступления на службу, чина, участия в походах, колличестве подданных. 1775 г. — 29 арк.

203. Справа 1793. Послужные списки членов присутсвия Миргородского земского суда и возных Миргородского полка. 1775 г. — 10 арк.

204. Справа 1794. Ведомость о служащих Миргородской полковой канцелярии с указанием времени поступления на службу, чина, участия в походах, колличестве подданных. 1774 г. — 32 арк.

205. Справа 1854. Послужные списки полкового обозного, хорунжих, старшины Миргородского полка. 5 апреля 1775 г. — 30 арк.

206. Справа 1930. Послужные списки чиновников Козелецкого, Остерского земских судов, Киевкого гродского суда и Киевкой счетной комиссии. Январь 1776 г. — 108 арк.

207. Справа 2077. Ведомость о полковой старшине Киевского полка. 1776 г. — 43 арк.

208. Справа 2128–г. Ведомость о выборных казаках полков Левобережной Украины. 1776 г. — 176 арк.

209. Справа 2139. Дело об определении войскового товарища Киевского полка Светличного порутчиком в Изюмский гусарский полк. 12 апреля 1777 г. — 4 арк.

210. Справа 2432. Ведомость о полковой старшине Лубенского полка. 1778 г. — 6 арк.

211. Справа 2501. Послужны списки старшини 1767 р. — 65 арк.

212. Справа 2535. Ведомость Гадяцкой и Миргородской полковых канцелярий об имущественном и семейном положении служащих. 30 января 1779 г. — 19 арк.

213. Справа 2576. Ведомость о полковой старшине, значковых товарищах и сотенной старшине Киевкого полка с указанием колличества их крепостных крестьян. 18 января 1779 г. — 28 арк.

214. Справа 2617. Ведомости Миргородского земского суда об имущественном и семейном положении и службе чиновников суда. 1779 г. — 39 арк.

215. Справа 2620. Дело о споре за наследство между братьями и сестрами Требинскими. 19 августа 1779 — 18 октября 1782 гг. — 67 арк.

216. Справа 2668. Ведомости Миргородской полковой канцелярии о служащих, имущественном и семейном положении чиновников канцелярии, с указанием данных о прохождении службы.

1779 г. — 48 арк.

217. Справа 2669. Ведомость Миргородской полковой канцелярии о служащих, находящихся на службе и в отставке. 1779 г. — 13 арк.

218. Справа 2683. Ведомость Киевской полковой канцелярии.

1780 г. — 11 арк.

219. Справа 2684. Ведомость Киевской полковой канцелярии о служащих Киевского полка в отставке. 1780 г. — 10 арк.

220. Справа 2884. Ведомость Лубенского подкоморного суда о прохождении службы, имущественном и семейном положении чиновников. 1780 г. — 15 арк.

221. Справа 2885. Ведомость о полковой и сотенной старшине Киевкого полка. 1780 г. — 31 арк.

222. Справа 2889. Ведомость Козелецкого подкоморного суда о прохождении службы, имущественном и семейном положении чиновников. 1779 г. — 3 арк.

223. Справа 2927. Ведомость Лубенского предводителя шляхетства о прохождении службы, об имущественном и семейном положении старшины Лубенского полка. 7 апреля 1780 г. — 48 арк.

224. Справа 3021. Формулярный список сотенного еваула Черниговского полка Устименко. 1781 г. — 2 арк.

225. Справа 3031. Дело о производстве киевского сотника Гудымы в чин бунчукового товарища. 19 марта 1781 г. — 6 арк.

226. Справа 3034. Дело о присвоении писарю Козелецкого подкоморного суда Ротмистру звания войскового товарища. 8 февраля 1781 г. — 7 арк.

227. Справа 3373. Ведомость Остерского земского суда о службе чиновников с указаниями данных об их имущественном и семейном положении. 26 января 1775 г. — 19 арк.

228. Справа 3374. Ведомость Козелецкого земского суда о службе чиновников с указаниями данных об их имущественном и семейном положении. 23 октября 1775 г. — 21 арк.

229. Справа 3378. Ведомость Лубенского предводителя шляхетства о прохождении службы, об имущественном и семейном положении старшины Лубенского полка. 1775 г. — 69 арк.

230. Справа 3482. Ведомость о служащих Киевского полка. 1779 г. — 22 арк.

Опис 2.

231. Справа 130. Доношение Переяславской полковой канцелярии об избрании полковым Есаулом сотника Лукашевича. 16 ноября 1769 г. — 2 арк.

232. Справа 241. Дело о размежевании земель в с. Лотоках между майором Ханенком, польским шляхтичеи Маковицким, сотенным емаулом Пригоровским, войсковым товарищем Троицким. 1774–1775 гг.

233. Справа 540. Формулярные списки полковой и сотенной старшины Стародубского и Лубенского полков, желающих перейти на гражданскую службу. 1784 г.

234. Справа 541. Формулярные списки полковой и сотенной старшины Стародубского, Нежинского, Гадяцкого и Прилуцкого полков, остающихся на военной службе. 1784 г.

235. Справа 199. Ведомость Киевской полковой канцелярии о чиновниках, полковой и сотенной старшине. Май — сентябрь 1772 г.

236. Справа 368. Описание дворов и списки казаков и посполитых с. Воронкова. 1777–1778 гг.

237. Справа 534. Ведомость Березанской сотенной канцелярии Переяславского полка о казаках и о выборных казаках и их семьях. 12 ноября 1782 г.

238. Справа 535. Формулярный список полковой старшины Переяславского полка, нежелающей продолжать воинскую службу. 1782 г.

Опис 3.

239. Справа 1542. Дело об избрании бунчукового товарища И. Миклашевского подсудком Стародубского земского суду. 1766 г.

240. Справа 2498. Списки казаков Стародубского полка и их семейств, годніх к несению козацкой службі. 30 сентября 1767–1768 гг. — 246 арк.

241. Справа 3421. Табель о личном составе старшины и казаков Черниговского, Стародубского и др полков. 1769 г.

242. Справа 3459. Именные списки старшины и казаков полков Украины, находящиеся на службе в армии. 1761 г.

243. Справа 3713. Дело об увольнении от службы по старости хорунжого Малешевского, сотника Косача и др. с повышением в чинах. 26 ноября 1769 г.

244. Справа 4198. Дело умершего бунчукового товарища Романа Янова жены Параскевии с дочерьми её, колежского асесора Осипа Туманского женою и другими её сестрами о нарушении ими духовного отеческого тестамента. 1770 г. — 312 арк.

245. Справа 4206. Дело по указу Правительствующего Сената по делу полковника черниговского Петра Милорадовича с братьями об отдаче им умершего деда их полковника гадяцкого Милорадовича движимых и недвижимых имений, завладенных второю женою Уляною Бутовичевою с незаконным рожденным сыном её Николаем. Б. г. — 736 арк.

246. Справа 4865. Ведомость про выборных козаков. Б. г. — 1111 арк.

247. Справа 7375. Дело об отсылке абшыта в полковую Стародубскую канцелярию сотнику Якову Якимовичу, увольняя его от всех служб с награждением чином бунчукового товарища. Б. г. — 8 арк.

Фонд 55. Канцелярия министерского правления. Опис 2.

248. Справа 50. Дело по высочайшей грамоте о заведении стародубским мещанином Семеном Лашкевичем парусной фабрики в Стародубском полку. 1738 г. — 35 арк.

249. Справа 109. Дело о челобитии нежинского полковника Пущина на полковника Хрущева по поводу обид, причиненных ему последним. 1742 г. — 10 арк.

250. Справа 116. Опись маетностей бывшего графа Миниха от сотников Посудевского да Армашевского. 1741. — 14 арк.

251. Справа 360. Дело по извести ГВК в канцелярию министерского правления о определении на вакансовое есаульское место полковым есаулом полкового суда писаря Косача. 1748 г. — 9 арк.

Опис 3.

252. Справа 586. Дело о доношении нежинских жителей Якова Котляра, Гаврила Евтушенка с товарищами о причененных им обидах нежинским сотником Евстафием Тарасевичем. 1740. — 190 арк.

Фонд 56. Генеральный войсковой суд. Опис 1.

253. Справа 40. Дело о захвате хутора сотником Чигриндубравской сотни Александром Бутовским у козака Герасима Григоренка. 1748–1750 гг. — 12 арк.

254. Справа 78. Дело о споре сотника Миргородского полка Василия Зарудного и полкового обозного Федора Москова. 1752 г. — 10 арк.

255. Справа 243. Послужніе списки войсковых канцеляристов ГВС. 1765 г. — 9 арк.

Опис 3.

256. Справа 7. Дело по челобитной полтавского полковника Ивана Левенца и старшині полковой на Ивана Черняка за побои и безчинства. 1710 г. — 4 арк.

257. Справа 60. Дело по челобитной Андрея Ющенка на полковника сербского Гаврила Миродовича в учинившимся от него побои. 1724 г. — 2 арк.

258. Справа 77. Дело козака Прилуцкого полка Федора Карпича с бунчуковым товарищем Федором Марковичем об отнятии у него хутора в с. Туровце и других обидах. 1727 г. — 14 арк.

Фонд 57. Генеральний опис Лівобережної України 1765–1769 рр. Опис 1.

259. Справа 1. Чернігів.

260. Справа 2. Білоусівка Чернігівського полку.

261. Справа 4. Виблі Чернігівського полку.

262. Справа 5. Слабин Чернігівського полку.

263. Справа 6. Любеч. — 400 арк.

264. Справа 8. Любеч. — 855 арк.

265. Справа 10. Роїще Чернігівського полку.

266. Справа 12. Городня Чернігівського полку.

267. Справа 15. Седнів Чернігівського полку.

268. Справа 18. Березна Чернігівського полку.

269. Справа 21. Стольне Чернігівського полку.

270. Справа 22. Мена Чернігівського полку.

271. Справа 24. Синявка Чернігівського полку.

272. Справа 25. Киселівка Чернігівського полку.

273. Справа 26. Сосниця Чернігівського полку.

274. Справа 28. Волинка Чернігівського полку.

275. Справа 30. Носівка Київського полку.

276. Справа 32. Моров Київського полку.

277. Справа 33. Мрин Київського полку.

278. Справа 37. Олишівка Київського полку. — 589 арк.

279. Справа 39. Ніжин. — 1078 арк.

280. Справа 42. Борзна. — 892 арк.

281. Справа 43. Оленівка ІІ Борзнянської сотні. — 297 арк.

282. Справа 44. Веркіївка. — 358 арк.

283. Справа 45. Конотоп. — 1021 арк.

284. Справа 46. Конотоп. — 1096 арк.

285. Справа 48. Бахмач. — 616 арк.

286. Справа 49. Заньки. — 63 арк.

287. Справа 50. Салтикова Дівиця. — 235 арк.

288. Справа 51. Івангород. — 425 арк.

289. Справа 52. Шаповалівка. — 209 арк.

290. Справа 53. Попівка. — 1021 арк.

291. Справа 55. Батурин. — 925 арк.

292. Справа 58. Новомлин. — 757 арк.

293. Справа 60. Кролевець. — 943 арк.

294. Справа 61. Кролевець. — 519 арк.

295. Справа 65. Короп. — 1160 арк.

296. Справа 66. Короп. — 517 арк.

297. Справа 99. Мглин. — 1053 арк.

298. Справа 125. Шептаки. — 901 арк.

299. Справа 127. Шептаки. — 751 арк..

300. Справа 134. Погар. — 827 арк.

301. Справа 135. Погар. — 1435 арк.

302. Справа 138. Новгород — Сіверський. — 765 арк.

303. Справа 139. Новгород — Сіверський. — 831 арк.

304. Справа 140. Новгород — Сіверський. — Арк.18–76.

305. Справа 142. Сміла Лубенського полку.

306. Справа 146. Крибутів Прилуцького полку.

307. Справа 193. Піщана Переяславського полку.

308. Справа 221. Золотоноша Переяславського полку.

309. Справа 278. Переяслав. — 303 арк.

310. Справа 279. Переяслав. — 664 арк.

311. Справа 280. Переяслав. — 414 арк.

312. Справа 335. Шишаки Миргородського полку.

313. Справа 340. Козелець Київського полку.

314. Справа 343. Устивиця Миргородського полку.

315. Справа 346. Ковалівка Миргородського полку.

316. Справа 348. Омельник, Потоки Миргородського полку, Бориспіль Київського полку.

317. Справа 352. Бобровиця Київського полку.

318. Справа 362. Гоголів Київського полку.

319. Справа 369. Кобижча Київського полку.

320. Справа 403. Остер Київського полку.

321. Справа 420. Чигриндубрава Лубенського полку.

322. Справа 424. Глинськ, Городище, Горошин, Жовнин, Костянтинів, Куринька, Лохвиця, Лукомля, Пирятин, Ромни, Сенча, Хмелів, Чорнухи, Яблунів Лубенського полку.

Опис 2.

323. Справа 6. Решетилівка Полтавського полку.

Фонд 59. Київська губенська канцелярія. Опис 1.

324. Справа 1604. Дело о назначении значкового товарища Чечеля командиром команды козаков, находящихся в м. Цыбулеве. 17 сентября 1748 г. — 3 Арк.

Фонд 63. Київська полкова канцелярія. Опис 1.

325. Справа 16. Дело о выплате годового жалования сотенным и полковым служителям Киевского полка за 1745 г. и 1746 г. и о выдаче им денег на канцелярские расходы. 1745–1747 гг.

326. Справа 130. Списки казаков Киевского полка. Б/д.

Фонд 64. Сотенні канцелярії. Опис 1.

327. Справа 8. Відомості про проходження служби козаками Куземинської сотні. 1767 р. — 50 арк.

328. Справа 114. Відомості про козаків Глинської сотні з вказівками на їх майновий стан. 1750 р. — 32 арк.

329. Справа 837. Ревізія сотні Шептаківської за 1738 р. — 53 арк.

330. Справа 918. Списки козаків і старшини Шептаківської сотні. 1739 р. — 75 арк.

331. Справа 959. Відомості про козаків Шептаківської сотні за 1740 р. — 109 арк.

Фонд 72. Гадяцька полкова канцелярія. Опис 1.

332. Справа 4. Дело о присвоении казенніх денег сотником Гадяцкого полка Жацким Ф. 1768 г. — 3 арк.

333. Справа 10. Дело о ложном обвинении опошанским сотником Демяновичем сотника Ковалевской сотни Лесевича в злоупотреблениях по службе и освобождениии козаков от государственных податей за отработки в своем имении. Б. г. — 12 арк.

Фонд 75. Ніжинська полкова канцелярія. Опис 1.

334. Справа 1. Дело о захвате земель и порубке леса нежинским полковником А. Хрущовым и нежинской полковой старшиной у казаков и посполитых с. Несёловки Шаповаловской сотни Нежинского полка. 1741 г. — 30 арк.

335. Справа 2. Копии купчих мещан, казаков, старшины Нежинского полка на землю, имущество. 1752–1768 гг. — 70 арк.

336. Справа 31. Дело о споре з мельницу между КиевоПечерским монастырем и казаком с. Вешневки Трохименко. 1741, 1742 гг. — 4 арк.

337. Справа 33. Ведомость о старшине и казаках Бахмацкой сотни. 1739 г. — 13 арк.

Опис 2.

338. Справа 5. Донесение сотника короповского Ивана Гороховского с сообщением «сказок» владельцев сел в Короповской сотне. 1724 г. — 4 арк.

339. Справа 7. Донесение Матвея Борсука, сотника прохоровского, каким селом по грамотам или гетьманским универсалам владеет. 1724 г. — 7 арк.

340. Справа 8. Донесение сотника новомлынского Кирилла Троцкого каким селом по грамотам или гетьманским универсалам владеет. 1724 г. — 11 арк.

341. Справа 19. Дело Максима Верехи с священником Хибаловым за млын. 1731–1733 гг. — 29 арк.

342. Справа 30. Ревизия именная Лохвицкой сотни по казакам и посполитым. 1734 г. — 93 арк.

343. Справа 37. Купчие о продаже земель и дворов нежинских жителей. 1735 г. — 20 арк.

344. Справа 61. Дело протопопа кролевецкого Федора Калиновского с сотником кролевецким Григорием Огиевским за грунты Верховские. 1743–1754 гг. — 21 арк.

345. Справа 132. Список войскового товарища И. Всененского. 1763 г. — 5 арк.

346. Справа 141. Завещание жителя с. Атюши Батуринской сотни Тимоша Олифиренко. 1718 г. — 3 арк.

347. Справа 144. Купчая на земли, проданные прохоровскому сотнику Семену Григоровичу жителями с. Сиволожи. 1737 г. — 15 арк.

Фонд 80. Стародубская полковая канцелярия. Опись 1.

348. Справа 1. Копия универсала гетьмана Скоропадского об отдаче слободы Стягайловки во владение войсковому товарищу И. Стягайлу. 1708 г. — 3 арк.

349. Справа 2. Копия универсала гетьмана Скоропадского об отдаче во владениеполковому есаула С. Галецкому сс. Михайловское, Торовлево, Степни и мельниц на рр. Стесной и Судости. 1709–1714 гг. — 6 арк.

350. Справа 6. Дело о назначении значкового товарища Ивана Губчица почеповским сотником Стародубского полка. 1735 г. — 4 арк.

351. Справа 14. Копии доношений и договорной записи бунчуковых товарищей братьев Миклашевских о разделе наследственных имений. 1754 г. — 20 арк.

352. Справа 25. Послужные списки войсковых товарищей. 1763 г. — 26 арк.

Опис 2.

353. Справа 75. Дело значкового товарища Радиона Янченка с бунчуковыми товарищами Николаем и Михаилом Бороздными Лопазенскими о спорных грунтах. 1741 г. — 35 арк.

354. Справа 94. Дело вдовствующей казачки и жительки мглинской Татьяны Григорьевой Манченковой с деверем ее казаком и жителем мглинским Матвеем Манченком о насильном отобрании им у неё грунтов, наследственно от мужа по нем ей с детьми доставшемся. 1743 г. — 10 арк.

355. Справа 105. Дело значкового товарища Пучковского о завладении казаком Романом Карновичем мельницей. 1745 г. — 8 арк.

356. Справа 134. Дело казака Михаила Кудры с значковым товарищем Великосовичем за мельницу. 1750 г. — 3 арк.

357. Справа 266. Дело по иску бунчукового товарища Василия ДунинаБорковского с женой бунчукового товарища Якова Тарновского Еленой Кочубеевой Тарновской о неотдаче ей Тарновскою онного Борковского жене с опеки движимого и недвижимого имения. 1763 г. — 40 арк.

358. Справа 315. Ревізія Стародубського полку 1735 р.

359. Справа 321. Ревізія Стародубського полку 1737 р.

360. Справа 369. Именной список сотников и казаков, отправляющихся в поход. 1739 г. — 24 арк.

361. Справа 373. Доношение козаков Бакланской сотни Ивана Ноздры и Васили оздры на своих двоюродных братьев о неправом завладении ими с. Суковым. 1752 г. — 12 арк.

Фонд 83. Переяславская полковая канцелярия. Опис 1.

362. Справа 3. Книга записей выдачи жалования полковым и сотенным служащим за 1738 г.

363. Справа 7. Книга записей выдачи жалования полковым и сотенным служащим за 1736 г.

364. Справа 23. Книга записей выдачи жалования полковым и сотенным служащим за 1749 г.

365. Справа 84. «Сказка» переяславского полкового сотника И. Пилипенка. 1762.

366. Справа 150. Формулярные списки старшины Переяславского полка за январскую реть 1778 г.

367. Справа 161. Послужные списки значковых товарищей, сотенных есаулов, сотеных атаманов Переяславского полка. 1785 г.

Фонд 94. Полтавская полковая канцелярия. Опис 1.

368. Справа 6. Дело об определении казаков ІІ полковой сотни Гавриленко Ф., Пушкаренко Г., правнуков полтавского полковника Мартына Пушкаря в число полковой старшины. 1744 г. — 2 арк.

369. Справа 12. Дело о присвоении звания значкового товарища сыну рублевкого священника Радичева. 1778 г. — 2 арк.

Опис 2.

370. Справа 18. Дело жителей Миргородского полку Алексея Лукьяненка Савинского с полтавским полковником Иваном Черняком о забратии у него Лукьяненка им полковником Черняком худобы и бою его им же полковником. 1721 г. — 2 арк.

371. Справа 29. Дело о выборе в Новосанжарской сотне сотником Григория Быча. 1726 г. — 2 арк.

372. Справа 43. «Сказки» бунчуковых товаришей. 1762 г. — 22 арк.

373. Справа 46. Именной список значковых товарищей и козаков рядовых и пеших оружейных, без оружейных, которые на лицо обретаются в полку и кто в яких отлучках в 1735 г. — 120 арк.

374. Справа 62. Сколько в списку значковых товарищей и кто в каких командировках. 1736 г. — 8 арк.

375. Справа 74. Копии купчих, духовных тестаментов, разделочные и уступные письма за 1755, 1756, 1758–1770 гг. — 80 арк.

376. Справа 83. «Сказки» значковых товарищей. 1762 г. — 66 арк.

377. Справа 84. «Сказки» войсковых товарищей. 1762 г. — 46 арк.

378. Справа 85. «Сказки» полковой старшины. 1762 г. — 76 арк.

379. Справа 86. «Сказки» сотников Полтавского полка. 1762 г. — 16 арк.

Фонд 96. Прилуцькая полковая канцелярия. Опис 1.

380. Справа 10. Дело об увольнении от службы значкового товарища Дмитрия Тодорского и об определении на его место брата Кирилла. 1770.

381. Справа 11. Аттестат значкового товарища Иосифа Жилы. 1775.

Опис 2.

382. Справа 19. Дело по иску значкового товарища Андрея Кондратенка на брата его значкового товарища Кондратенка за гвалтовное на дом его с многолюдством нападение. 1749. — 5 арк.

383. Справа 25. «Сказка» о службе войскового канцеляриста Петра Тарновского. 1762. — 7 арк.

Фонд 98. Лубенская полковая канцелярия. Опис 1.

384. Справа 7. Список казаков и подпомощников Чигриндубравской сотни Лубенского полку за 1748 р. — 25 арк.

385. Справа 15. Справо про выдставку лубенського полковника Апостола. 1753 р. — 5 арк.

386. Справа 84. Справо про надання лубенскому полковому осавулу Максиму ЗначкоЯворському чину бунчукового товариша. 1782 р. — 2 арк.

Фонд 102. Миргородская полковая канцелярия. Опис 1.

387. Справа 9. Перепись казаков Миргородского полка. 1747 г.

388. Справа 20. О присвоении званий значковых товарищей детям старшины. 1752–1754 гг.

389. Справа 42. Формулярные списки сотенных отаманов, значковых товарищей и бургомистров Миргородского полка. Б. д.

Опись 2.

390. Справа 101. Компут Миргородского полку козачий. 1711 г. — 152 арк.

391. Справа. Компут Миргородского полку козачий. 1719 г. — 101 арк.

392. Справа. Компут Миргородского полку козачий. 1723 г. — 186 арк.

393. Справа. Ведомость сотен полку Миргородского сколько в оных казаков обретается и ктор з них в каких походах был. 1725 г. — 876 арк.

Фонд 108. Черниговская полковая канцелярия. Опис 2.

394. Справа 33. Справа про вибори старшини в полку. 1738–1752 рр. — 215 арк.

395. Справа 49. Справа про отримання чинів. 1742–1761 рр. — 64 арк.

Фонд 127. Київська духовна концисторія. Опис 1012.

396. Справа 7. Метрические книги Глуховской протопопии. 1722 г.

397. Справа 9. Метрические книги Кобыляцкой протопопии. 1722 .

398. Справа 25. Метрические книги Борзенской протопопии. 1723 г.

399. Справа 27. Метрические книги Гадяцкой протопопии. 1723 г.

400. Справа 29. Метрические книги Глуховской протопопии. 1723 г.

401. Справа 30. Метрические книги Зеньковской протопопии. 1723 г.

402. Справа 32. Метрические книги Кобыляцкой протопопии. 1723 г.

403. Справа 34. Метрические книги Лохвицкой протопопии. 1723 г.

404. Справа 37. Метрические книги Лубенской протопопии. 1723 г.

405. Справа 123 б. Метрические книги Преображенской церкви г. Козельца. 1731–1739 гг.

Опис 1013.

406. Справа 4. Метрические книги Миргородской протопопии. 1724 г.

407. Справа 17. Метрические книги Ичнянской протопопии. 1736 г.

408. Справа 28. Метрические книги г. Зенькова. 1739 г.

409. Справа 36. Метрические книги Кобыляцкой протопопии. 1739 г.

410. Справа 37. Метрические книги Конотопской протопопии. 1739 г.

411. Справа 97 а. Метрические книги Лохвицкой протопопии. 1780 г.

412. Справа 98. Метрические книги Сорочинской протопопии. 1780 г.

413. Справа 100. Метрические книги Хорольской протопопии. 1780 г.

414. Справа 105. Метрические книги Прилуцкой протопопии. 1781 г.

415. Справа 106 а. Метрические книги Борзенской протопопии. 1782 г.

416. Справа 106 б. Метрические книги Зеньковской протопопии. 1782 г.

417. Справа 106 в. Метрические книги Лохвицкой протопопии. 1782 г.

418. Справа 106 г. Метрические книги Пирятинской протопопии. 1782 г.

419. Справа 108. Метрические книги Прилуцкой протопопии. 1783 г.

420. Справа 111. Метрические книги Глуховской протопопии. 1784 г.

Опис 1014.

421. Справа 1. Метрические книги. 1721 г.

422. Справа 8. Метрические книги Опошнянской протопопии. 1724–1739 гг.

423. Справа 17. Метрические книги Миргородской протопопии. 1733 г.

424. Справа 20. Метрические книги г. Конотопа. 1737 г.

425. Справа 27. Метрические книги Пирятинской протопопии. 1738–1740 гг

426. Справа 35. Метрические книги Гадяцкой протопопии. 1741 г.

427. Справа 38. Метрические книги Глуховской протопопии. 1743 г.

428. Справа 72. Метрические книги Гадяцкой протопопии. 1782.

429. Справа 73. Метрические книги Миргородской протопопии. 1782

430. Справа 78. Метрические книги Зеньковской протопопии. 1782

431. Справа 85. Метрические книги Пирятинской протопопии. 1783.

432. Справа 109. Метрические книги Миргородской и Гадяцкой протопопии. 1788.

433. Справа 111. Метрические книги Хорольской протопопии. 1788.

434. Справа 113. Метрические книги церквей Золотоношского уезда. 1789.

435. Справа 115. Метрические книги церквей Переяславского уезда. 1789

Фонд 128. КиєвоПечерська Лавра. Опис 1.

436. Справа 1. Формулярные списки монахов Лавры 1699–1736 гг.

437. Справа 6. Присяга монахов и послушников Лавры и приписных монастырей 1741 г. — 25 арк.

Фонд 133. Чернігівський Борисоглібський мученицький чоловічий монастир. Опис 1.

438. Справа 29. Універсал гетьмана П. Дорошенка про надання чернігівському і новгородському архиєпископу Лазарю Барановичу двору покійного гетьмана І. Брюховецького. 28 червня 1668 р.

439. Справа 34. Універсал гетьмана Д. Ігнатовича про звільнення військових товаришів В. Болдаковського і С. Кохановського від сплати податку у Військовий скарб з їхнього млина на р. Стрижні поблизу Чернігова. Жовтень 1669 р.

440. Справа 75. Універсал стародубського полковника Григорія Карповича про підтвердження права власності військовому товаришу М. Ліщинському на новозбудований млин. 8 листопада 1678 р.

441. Справа 104. Універсал гетьмана І. Мазепи про надання військовому товаришеві Івану Василевичу за бойові заслуги с. Кирданівки та підтвердження права його власності на млин. 4 жовтня 1687 р.

Фонд 193. Киевское наместическое правление. Опис 1.

442. Справа 11. Переписка Малороссийской коллегии с киевским наместническим правлением о вызове полковника Лукашевича в коллегию для подписания выписки по иску бунчукового товарища Марковича к умершей матери Лукашенвича за захват Яготинской гребли с мельницами и грунтами. 1782. — 10 арк.

443. Справа 22. Послужные списки членов и канцелярских служащих Миргородского уездного суда. 1782. — 27 арк.

444. Справа 25. Послужные списки членов и канцелярских служащих Городиского уездного суда. 1782. — 16 арк.

445. Справа 27. Послужные списки членов и канцелярских служащих Хорольского уездного суда. 1782. — 26 арк.

446. Справа 31. Послужные списки членов и канцелярских служащих Миргородского земского суда. 1782. — 16 арк

447. Справа 46. Формулярные списки служащих Остерского и Пирятинского нижних земских судов. 1782 г. — 51 арк.

448. Справа 47. Дела КиевоПустынноНикольского монатыря по земельным вопросам. 1786 г. — 1005 арк.

449. Справа 78. Послужные списки воинских чинов, полковой старшины, солтников, войсковых и значковых товарищей, атаманских и есаульских, хорунжих и писарей сотен Малороссийского Киевского полка с указанием о возможности использования на военной службе в дальнейшем. 1782 г. — 30 арк.

450. Справа 86. Ведомость о дворянах Переяславского уезда. 1782 г. — 14 арк.

451. Справа 152. Послужные списки городничих и канцелярских служащих Голтвянской, Пирятинской, Городиской, Лубенской, Козелецкой и Хорольской, Киевской верхней расправы и приказа общественного призрения. 1782 г. — 28 арк.

452. Справа 164. Списки выборных казаков Лубенского, Киевского, Переяславского полка. 1782. — 19 арк.

453. Справа 180. Послужные списки заседателей Пирятинского уездного суда. 1782 г. — 21 арк.

454. Справа 187. Послужные списки заседателей Голтвянской нижней расправы. 1782. — 40 арк.

455. Справа 203. Формулярный список войсковых товарищей, возных и канцеляристов Лубенского полка. 1782 г.

456. Справа 222. Формулярный список сотенных атаманов, есаулов и значковых товарищей Переяславского полка. 1783 г. — 87 арк.

457. Справа 247. Формулярные списки старшины Переяславского полка. 1783 г. — 28 арк.

458. Справа 267. Формулярный список воинских чинов Миргородского полка. 1783 г. — 53 арк.

459. Справа 309. Формулярные списки Миргородского предводителя дворянства и служащих дворянской опеки. 1783 г. — 27 арк.

460. Справа 479. Послужные списки старшины разных чинов и полков Малороссии. 1784 г. — 64 арк.

461. Справа 487. Дела о награждении чинами старшины разных чинов полков Малороссии. 1784 г. — 95 арк.

Опис 2.

462. Справа 20. Ведомости о количестве казаков, несущих службу, сел Лубенского уезда (бывшего Лубенского полка) Киевского наместничества. Ноябрь 1782 г.

463. Справа 21. Ведомости о количестве казаков, несущих службу, сел Голтвянского уезда (бывшего Миргородского полка) Киевского наместничества. Ноябрь 1782 г.

464. Справа 22. Ведомости о количестве казаков, несущих службу, сел Голтвянского уезда (бывшего Миргородского полка) Киевского наместничества. Ноябрь 1782 г.

465. Справа 24. Ведомости о количестве казаков, несущих службу, сел Хорольского уезда (бывшего Миргородского полка) Киевского наместничества. Ноябрь 1782 г.

466. Справа 26. Ведомости о количестве казаков, несущих службу, сел Козелецкого уезда (бывшего Переяславского полка) Киевского наместничества. Ноябрь 1782 г.

467. Справа 24. Ведомости о количестве казаков, несущих службу, сел Городиского уезда (бывшего Миргородского полка) Киевского наместничества. Ноябрь 1782 г.

468. Справа 28. Ведомости о количестве казаков, несущих службу, сел Золотоноского уезда (бывшего Переяславского полка) Киевского наместничества. Ноябрь 1782 г.

Фонд 204. Чернігівське намісницьке правління. Опис 1.

469. Справа 8. Послужные списки чиновников Прилуцкого пол
ка за ноябрь 1782 г.

Фонд 206. Новгород — Сіверське намісницьке правління. Опис 2.

470. Справа 2. Послужные списки чиновников Конотопского нижнего земского суда и магистрата. 1782 г. — 29 арк.

471. Справа 21. Послужные списки чиновников Борзненского уезда. 1785 г. — 135 арк.

472. Справа 29. Список дворян Прилуцкого уезда. 1782 г. — 107 арк.

473. Справа 30. Послужные списки дворян Нежинского езда. 1782. — 22 арк.

474. Справа 31. Послужные списки дворян Березинского уезда. 1782. — 20 арк.

Опис 3.

475. Справа 7342. Дело о приёме на службу и увольнении разных лиц. 1782–1796 гг.

476. Справа 7347. Послужніе списки чиновников. 1782– 1785 гг. — 600 арк.

Фонд 208. Стародубский городовой магистрат. Опис 1.

477. Справа 30. Указы Стародубской полковой канцелярии 1727–1738 гг. — 139 арк.

478. Справа 31. Указы Стародубской полковой канцелярии 1735 гг. — 14 арк.

479. Справа 32. Указы Стародубской полковой канцелярии 1736 г. — 2 арк.

480. Справа 33. Указы Стародубской полковой канцелярии 1738 гг. — 138 арк.

481. Справа 108. Указы Стародубской полковой канцелярии 1737 г. — 38 арк.

482. Справа 110. Указы Стародубской полковой канцелярии1738 г. — 135 арк.

483. Справа 111. Указы Стародубской полковой канцелярии 1739 г. — 56 арк.

484. Справа 112. Указы Стародубской полковой канцелярии 1740 г. — 13 арк.

Фонд 223. Серія «Б». Опис 1.

485. Справа 418. Копія генеалогічної таблиці Гамаліїв. 1756. Фонд 246. Военнопоходная канцелярия фельдмаршала П. А. РумянцеваЗадунайского.

Опис 1.

486. Справа 190. Дело о личном составе донских и Лубенского полка. 1771. — 15 арк.

487. Справа 276. Дело об убийстве сотником Лубенского полка Лукомским и писарем Левицким карабинера Астраханского карабинерного полка Никифора Петрова. 1771. — 8 арк.

Фонд 763. Канцелярия малороссийского генералгубернатора РумянцеваЗадунайского. Опис 1.

488. Справа 111. Донесение второй Малороссийской коллегии о разделе между наследниками имений умершего бунчукового товарища Стороженка. 15 сентября 1767 г. — 3 арк.

489. Справа 266. Дело об увольнении в отставку по болезни генерального хорунжого Данила Апостола. 18 декабря 1767 г. — 4 арк.

490. Справа 331. Дело о присвоении чина надворного советника обозному Полтавского полка Руновскому. 5 февраля 1768 г.

491. Справа 403. Дело о присвоении чинов и увольнении в отставку старшины Гадяцкого полка. 1769–1770 гг.

492. Справа 405. Дело об увольненнии в отставку по болезни сотника ІІ Лохвицкой сотни Невельговского. 19 августа 1769 г. — 3 арк.

493. Справа 427. Дело о назначении войскового товарища Мазаракия прилуцким полковым есаулом. 30 матра 1770 г.

494. Справа 428. Дело о присвоении чинов старшине Лубенского и Черниговского полков. 31 января 1770 г.

495. Справа 437. Дело о назначении колежского канцеляриста Яновича полтавским полковым писарем. 4 марта 1770 г.

496. Справа 438. Дело о назначении канцеляриста Родзянка сотником Миргородского полка. Март 1770 г.

497. Справа 512. Послужные списки старшины Стародубского полка. 1776 г.

498. Справа 534. Послужные списки старшины Миргородского полка. 1776 г.

499. Справа 535. Послужные списки старшины Переяславского полка. 1777 г.

500. Справа 536. Послужные списки старшины Прилуцкого полка. 1777 г.

501. Справа 687. Формулярные списки чиновников и старшины Гадяцкого и Стародубского полков. 1780 г.

502. Справа 688. Формулярные списки чиновников и старшины Черниговского и Прилуцкого полков. 1780 г.

Фонд 834. Миклашевские. Опис 1.

503. Справа 1. Жалованая грамота Петра и Ивана Алексеевичей, купчие и другие документы стародубского полковника Миклашевского М. А. на земли, мельницы и хутора на територии Нежинского и Стародубского полков. 15 июля 1665 — 9 апреля
1696 гг. — 10 арк.

Фонд 983. Ханенки. Опис 1.

504. Справа 1/а. Жалованая грамота Сергею и Лаврину на шляхетство. 1661.

505. Справа 3/а. Биографические данные о роде Ханенков. 1839.

506. Справа 59. «Сказка» генерального хорунжого Николая Ханенка о прохождении службы. 1756 г.

Фонд 990. ПереяславскоБориспольская духовная концистория. Опис 1.

507. Справа 8. Дела о присвоении сана и назначении на должность священиков в церквях ПереяславскоБориспольской епархии. 1737 г. — 29 арк.

508. Справа 17. Исповедальные росписи церквей Переяславской протопопии 1742 г. — 701 арк.

509. Справа 38. О спорах за владение мельницами между служащим канцелярии лейбкирасирского полка Лаврентием Занкевичем и священиком церкви г. Переяслава Андреем Берлом. 1746. — 2 арк.

510. Справа 118. Исповедальные росписи церквей Басанской протопопии за 1748 г. — 325 арк.

511. Справа 126. Исповедальные росписи церквей Бориспольской протопопии за 1751 г. — 500 арк.

512. Справа 280. Исповедальные росписи церквей Барышевской протопопии за 1750 г. — 358 арк.

513. Справа 283. Исповедальные росписи церквей м. Воронкова. 1757 г. — 26 арк.

514. Справа 290. Исповедальные росписи церквей м. Воронкова. 1758 г. — 15 арк.

515. Справа 292. Исповедальные росписи и ведомости церквей ПереяславскоБориспольской епархии за 1758 г. — 67 арк.

516. Справа 321. Исповедальные росписи церквей Бориспольской протопопии 1759 г. — 17 арк.

517. Справа 322. Исповедальные росписи церквей Барышевской протопопии 1760 г. — 390 арк.

518. Справа 412. Метрическая книга м. Хорол. 1763 г. — 5 арк.

519. Справа 414. Исповедальные росписи церквей Басанской протопопии 1763 г. — 458 арк.

520. Справа 1526. Список священиков Голтвянской протопопии. 1781 г

521. Справа 1360. Метрическая книга г. Переяслава. 1779 г.

522. Справа 1466. Метрическая книга г. Гоголева 1780 г.

523. Справа 1469. Метрическая книга м. Басани. 1780 г.

524. Справа 1471. Метрическая книга м. Воронкова. 1780 г.

525. Справа 1478. Метрическая книга г. Переяслава. 1780 г.

526. Справа 1479. Метрическая книга г. Переяслава. 1780 г.

527. Справа 1483. Метрическая книга г. Хорола. 1780 г.

528. Справа 1638. Исповедальные росписи церквей Ирклиевской протопопии 1782 г.

529. Справа 1639. Исповедальные росписи церквей Миргородской протопопии 1782 г.

Опис 2.

530. Справа 15. Исповедальные росписи церквей Полтавской протопопии. 1754 г.

531. Справа 29. Дела о присвоении сана и назначении на должность священиков в церквях ПереяславскоБориспольской епархии. 1772 г..

532. Справа 34. Исповедальные росписи церквей Полтавской протопопии. 1754.

533. Справа 41. Метрическая книга м. Домонтова. 1779 г.

534. Справа 42. Исповедальные росписи церквей Голтянской протопопии. 1779.

Фонд 1201. Фамільний фонд Мокрієвичів. Опис 1.

535. Справа 1. Жалована грамота царя Алексея Михайловича канцеляристу Запорожского войска окриевичу Карпу на вледение селами Роиской Слободкой, Сибережем и Ямищами. 1665 г.

Фонд 1203. Фамільний фонд поміщиків Шираїв. Опис 1.

536. Справа 43. Універсал стародубського полковника Тимофія Олексійовича піхотному охотницькому полковнику Стефану Яворському про затвердження купчої на частину млина на р. Росусі під с. Пестриковим Стародубського полку. 10 лютого 1688 р. — 1 арк.

Фонд 1407. Колекція грамот, привілеїв та універсалів російських царів, українських гетьманів і т. д. Опис 1.

537. Справа 72. Универсал гетьмана Ю. Хмельницкого о пожаловании пану Ивану Аврамовичу сс. Выбли, Брусилова и хуторов Бороники, Борки и Кобылей головы 7 января 1659 г. — 1 арк.

Опис 2.

538. Справа 213. Универсалы гетьманов Б. Хмельницкого, И. Брюховецкого, И. Выговского и др. за 1651–1658 гг. — 16 арк.

Фонд 1408. Тоцкие. Опис 1.

539. Справа 28. Указ ГВК об увольнении от службы гельмязовского сотника Савы Тоцкого и назначении войскового канцеляриста Иосифа Тоцкого. 2 июня 1747 г.

540. Справа 32. Аттестат о службе гельмязовского сотника Савы Тоцкого. Август 1744 г. — 2 арк.

Фонд 1501. Похідна Генеральна військова канцелярія. Опис 1.

541. Справа 3. Відомості Чернігівського і Гадяцького полків про кількість старшини і рядових козаків у полках. 14 червня 1736 р. — 9 арк.

542. Справа 58. Список старшини в походах. 1736–1738 рр. — 40 арк.

543. Справа 62. Відомості про склад старшини і козаків Полтавського полку. 25 квітня 1739 р. — 29 арк.

Фонд 1539. Чернігівська казенна палата. Опис 2.

544. Справа 78. Ведомость Черниговского полка. 1782 г.

Фонд 1716. Гадяцька рахункова комісія. Опис 1.

545. Справа 1. Відомості про збір податків. 1740–1748 рр. КМФ — 7. Документи і матеріали з історії України з фондів Центрального державного архіву давніх актів СРСР.

Опис 3.

546. Справа 251. Записная книга Подольского полку старшины, казаков, мещан и селян, приведенных Михаилом Поляским под г. Баром к присяге в верности и в вечном поданстве царю Алексею Михайловичу.

547. Справа 1304. Реестр казаков Черниговского полка, находящиеся при шведском войске. 28 сентября 1702 г.

КМФ — 9. Документы и материалы по истории Украины из фондов и коллекций рукописного отделения Институту истории АН России.

Опис 1.

548. Справа 164. Лист колишнього смілянського сотника Григорія Громики до кошового отамана Петра Кальнишевського з проханням прихильно ставитися до його сина Івана, колишнього військового канцеляриста, з 1765 р. — козака кущівського куреня. 30 травня 1767 р. — 1 арк.

549. Справа 190. Листування Ієремії Родзяноко з військовим писарем Іваном Глобою у торгівельних справах. 3 червня 1768 р. — 5 арк.

Опис 3. Акты Киевской казенной палаты.

550. Справа 59. Жалованая грамота царя переяславскому полковнику Тимофею Цицюре на владение им хутором Липецким под Киевом 12 апреля 1660 г.

551. Справа 77. Жалованая грамота басанскому сотнику Карпу Яськовичу, подтверждающий гетьманский лист (1688) на владение сс. Щасновкою и Озерянами с пахотными полями, сенокосами, пасеками и другими угодиями. Сентябрь 1689 г.

КМФ — 31. Документы и материалы по истории Украины из фондов отдела рукописей Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. СалтыковаЩедрина.

Опис 1.

552. Справа 59. Универсал гетьмана Мазепы о розделе имущества Семена и Стефана Забел после смерти их отца Стефана Забелы. 1705. — 1 арк.

Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. В. Вернадського

Фонд І. Літературні матеріали.

553. Справа 696. Синодик Золотоношского Благовещенского женского монастыря. 22 июня 1777 г.

554. Справа 1181. 333 родовідні таблиці патріархів (від Адама), царів і князів, графів, тощо Європи, азії і Африки з давніх часів до 1720х років. — 5 арк.

555. Справа 1789. Помянник КиевоНикольськой пустыни.

556. Справа 4104. Xiag Ziemskich y Grodzkich Kijowskich w Kijowskim Magestracie znayduiacyehsie zaezowszy od Roku 1571 az do Roku 1646 z data y Ejsencya wypisana. — 420 арк.

557. Справа 5410. Синодик КиевоПечерской Лавры в Киевской пустыне при храме Пр. Сергия. 1728 г.

558. Справа 7514. Помяник Глуховской СвятоНикольской церкви.

559. Справа 18887. Декрет справи о Дм. Раиче за его виступ проти Самойловича. — 2 арк.

560. Справа 50527–50526. Фамильные акты Ломиковских. 1671–1823 гг. — 145 арк.

561. Справа 51747–51959. Полтавские поземельные акты. 1680–1762 гг. — 478 арк.

562. Справа 52610–52720. Фамильные акты Чарнышей. 1616–1817. — 368 арк.

563. Справа 52810–52883. Фамильные акты Полуботок. — 223 арк.

564. Справа 52884–53011. Фамильные акты Полетик. — 405 арк.

565. Справа 53012–53121. Фамильные акты Райчей, Мокриевичей, Троцины, Стороженков. 1731–1767. — 317 арк.

566. Справа 53122–53252. Фамильные акты Галаганов, Апостолов, Кулябок. 1664–1767. — 339 арк.

567. Справа 53252 а — 53377. Фамильные акты Корецких и КулябокКорецких. 1700–1832. — 392 арк.

568. Справа 53253–53579. Фамильные акты Андрея Лизогуба. — 292 арк.

569. Справа 57326. Именной список малороссийской старшины: генеральной, полковой, бунчуковых и значковых товарищей на 1751 г.

570. Справа 52810–52883. Фамильные документы Полуботков. 1681–1749 гг. — 224 арк.

571. Справа 54332. Метрики. 1687–1761. — 200 арк.

572. Справа 54333. Ревизская книги Лубенского полка 1740 г. — 762 арк.

573. Справа 54334. Компут Гадяцкого полка 1736 г. — 332 арк.

574. Справа 54335. Ревизская книга Полтавского полка. 1732 г. — 568 арк.

575. Справа 54336–54337. Реестр Переяславского полка 1726 г. — 634 арк.

576. Справа 54341–54343. Ревизия Прилуцкого полка. 1731 г. — 269 арк.

577. Справа 54344–54345. Ревизия Прилуцкого полка. 1740 г. — 387 арк.

578. Справа 54476–54478. Ревизия Миргородского полка. 1737 г. — 502 арк.

579. Справа 54479. Компут Миргородского полка. 1723 г. — 314 арк.

580. Справа 54480. Компут Полтавского полка. 1718 г. — 188 арк.

581. Справа 54481. Компут Полтавского полка. 1721 г. — 210 арк.

582. Справа 54482. Указы Малороссийской коллегии в ГВК. 1722–1723 гг. — 348 арк.

583. Справа 55256. Акты Полтавского полкового суда. 1673–1740 гг. — 365 арк.

584. Справа 55257. Акты Полтавского полкового суда. 1683–1740 гг. — 200 арк.

585. Справа 55258. Исповедальные записи церкви с. Крапивного. ХVIII в. — 160 арк.

586. Справа 57478. Частные письма. 1714–1793 гг. — 188 арк.

587. Справа 57479. Частные письма. 1714–1762 гг. — 190 арк.

588. Справа 57480. Частные письма. 1717–1760 гг. — 202 арк.

589. Справа 57489–57601. Тестаменты. 1636–1761 гг. — 314 арк.

590. Справа 58139. Купчие Миргородского полка. 1666–1754 гг. — 35 арк.

591. Справа 58172. Биографические данные о генеральной, полковой и сотенной малороссийской старшине. 1750 г. — 128 арк.

592. Справа 58231. Опись лесов Черниговского полка. 1752 г. — 84 арк.

593. Справа 58232. «Годовая ведомость о службе полковых чиновников, значковых товарищей и сотенной старшины Черниговского полка». 1779 г. — 34 арк.

594. Справа 58238. «Полугодовая ведомость о службе полковых чиновников, значковых товарищей и сотенной старшины Черниговского полка». 1779 г. — 30 арк.

595. Справа 58241. Реестр Нежинского полка 1736 г. — 574 арк.

596. Справа 58261. Фамильные документы Берлов. 1721–1829 гг. — 86 арк.

597. Справа 58452. Ведомость о выдаче жалования гетьману, генеральной старшине и полковникам. 1705 г. — 11 арк.

598. Справа 58461–58463 Румянцевская ревизия Гадяча. — 30 арк.

599. Справа 58483. Духовная корибутовского священика Стефана Никитича. 1758 г.

600. Справа 59059. Именной список выборных казаков, записанных в неприменную службу по сотням Прилуцкого полка. 1778 г. — 34 арк. Справа 59060. Ведомость о присутвующих в Прилуцкой полковой канцелярии и во всех полковых и сотенных чинах за

1773 г. — 23 арк.

602. Справа 59061. Ведомость о присутвующих в Прилуцкой полковой канцелярии и во всех полковых и сотенных чинах за 1774 г. — 24 арк.

603. Справа 59065. Ведомость уволеных со службы чинах Прилуцкого полка за 1772 г. — 23 арк.

604. Справа 59066. Ведомость уволеных со службы чинах Прилуцкого полка за первую половину 1779 г. — 23 арк.

605. Справа 58797–58800. Документы войскового товарища Ивана Забелы. 1687–1749 гг. — 14 арк.

606. Справа 59095–59101. Метрические книги церквей Прилуцкой протопопии. 1781.

607. Справа 60497. Список дворян НовгородСеверского наместничества. 1788 г.

608. Справа 60767–60769. Запись Михайла Улезько об отдаче себя и своих грунтов в полное владение свояку генеральному бунчуковому Семену Галецкому в связи с наездами, побоями и ограблением своими затьями. 1734. — 5 арк.

609. Справа 61133–61221. Фамильные документы бунчукового товарища Лащинского. 1761–1854 гг. — 170 арк.

610. Справа 62292. Синодик Видубицкого маностыря (Выписки).

611. Справа 65073. Предписание гетьмана Д. Апостола об определении Семена Сулыму сотником в Баришевскую сотню. 1729 г. — 1 арк.

612. Справа 66706–66718. Рапорты и списки, поданные графу РумянцевуЗадунайскому о проживающем шляхетстве в уездах: Борзенском, Гадяцком, Черниговском, Нежинском, Прилуцком и др. 1782. — 57 арк.

Фонд ІІ. Історичні матеріали.

613. Справа 1657. Історичні виписки. — 96 арк.

614. Справа 1990. Збірка історичних матеріалів. — 76 арк.

615. Справа 4273. Метрическая книга бубновской Преображенской церкви. 1747 г.

616. Справа 4286–4293. Ревизская книга Барышевской и Басанской сотни. 1744–1755 гг. — 118 арк.

617. Справа 13960–14039. Збірка Новицького. № 1. 1690–1697. — 146 арк.

618. Справа 15401–15424. Столбцы Белгородского стола. 1667. 1662. 1660. 1664. — 911 арк.

619. Справа 15425–15487. Кримські справи. — 162 арк.

620. Справа 15557–15561. Сибірський приказ. — 317 арк.

621. Справа 15576. Сибірський приказ. 1661–1662 рр. — 82 арк.

622. Справа 15591–15924. Збірка Модзалевського В. Л.

623. Справа 15925–16136. Збірка Модзалевського В. Л.

624. Справа 16137–16335. Збірка Модзалевського В. Л.

625. Справа 16336–16485. Збірка Модзалевського В. Л.

626. Справа 16386–16679. Збірка Модзалевського В. Л.

627. Справа 16680–16872. Збірка Модзалевського В. Л.

628. Справа 16819. Духівниця протоієрея Григорія Софоновича, протопопа остерського. 24 листопада 1705 р. — 4 арк.

629. Справа 17784–17832. Документы Чорнолузких. 1759–1917 гг. — 89 арк.

630. Справа 22687–22692. Документы Свечок. 1690–1712 гг. — 13 арк.

631. Справа 22693–22736. Документы Вакуловичей. 1696–1744. — 115 арк.

632. Справа 22958. Універсал гетьмана Ігнатовича Василю Заліському на частину млинового розміру в Понорницькій сотні. 1677 р. — 1 арк.

633. Справа 1863–2050. Документи Ілляшевичів. — 1998 арк.

Фонд VІІІ. Колекція Київського університету.

634. Справа 234. Указы ГВК. Июль — декабрь 1722 г.

635. Справа 235. Указы ГВК. 1723 г.

636. Справа 236. Указы ГВК. 1724 г.

637. Справа 237. Указы ГВК. 1726 г.

638. Справа 238. Указы ГВК. 23 января — 26 октября 1727 г.

639. Справа 239. Ревизия имений Киевского полка с приложением грамот русских царей и гетьманов. 1730 р. — 222 арк.

640. Справа 240. Ревизия имений Миргородского полка. 1730 г. — 90 арк.

641. Справа 241. Ревизия имений Гадяцкого полка. 1730 г. — 162 арк.

642. Справа 528/245. Родословная книга дворянским родам Черниговского наместничества. 10 января 1788 г. — Ч. І. — 184 арк.

643. Справа 528/245. Родословная книга дворянским родам Черниговского наместничества. 10 января 1788 г. — Ч. ІІ. — 325 арк.

644. Справа 528/245. Родословная книга дворянским родам Черниговского наместничества. 10 января 1788 г. — Ч. ІІІ. — 83 арк.

645. Справа 528/245. Родословная книга дворянским родам Черниговского наместничества. 10 января 1788 г. — Ч. VІ. — 133 арк.

646. Справа 533. Родословная книга дворянским родам Черниговской губернии. 15 декабря 1790 г. — Ч. І, ІІ. — 201 арк.

647. Справа 534. Родословная книга дворянским родам Черниговской губернии. 15 декабря 1790 г. — Ч. ІІІ, ІV, V. — 200 арк.

648. Справа 571. Экстракт генерального следствия о маетностях Черниговского полка. 1726 г. — 67 арк.

649. Справа 1441–1442. Документы Андрея Кандыбы. 1670–1710 гг. — 22 единицы.

650. Справа 1447. Универсалы Мазепы, Скоропадского, Д. Апостола с подтверждением прав Миклашевским на маетности. 1648–1729 гг. — 10 арк.

651. Справа 2127. Ведомость о местонахождении шинков в м. Любече и прилегающих селах, присланная в Черниговскую полковую канцелярию. 19 апреля 1779 г. — 4 арк.

Фонд Х. АН УРСР.

652. Справа 7382. Вольский Федор — полковнику стародубскому, письмо. Б. г. с Козельца. — 1 арк.

653. Справа 8460. Лист В. Кочубея В. Велецькому. 11 липня 1696 р. — 2 арк.

654. Справа 8468. Купча крепость на продажу Иваном Богушем части земель братьям Яненкам. 9 ноября 1649 г. — 1 арк.

655. Справа 8481. Рум’янцевська ревізія м. Стародуба. — 644 арк.

656. Справа 10959. Стовбці Таємного приказу. 1660–1664 рр. — 10 арк.

657. Справа 11451. Универсал наказного гетьмана северского Демьяна Игнатовича на подтверждение прав Павла Андреева на купленный сенокос, бортные деревья и пахотные земли в урочище Семковщина. 21 августа 1668 г. — 1 арк.

658. Справа 11463–11464. Универсал стародубского полковника Петра Рославца отаману городовому почепскому Кириллу Яковлевичу на пустые селища Кучево и Некрасов. 12 февраля 1673 г. — 2 арк.

659. Справа 11467. Уныверсал полковника стародубського Якова Самойловича Тимофея Улезьке на с. Пихторовку. 1 августа 1686 г. — 1 арк.

660. Справа 11501. Челобитная бывшего старордубского полковника Ивана Плотника стольнику Кириллу Хлопову на подтвердительную грамоту на мельницу в с. Городище на р. Воронце пожалованую ему гетьманом Иваном Брюховецким. 4 октября 1667 г. — 1 арк.

661. Справа 11508. Бойко І. Місто Баришівка у XVII–XVIII ст. (історикогеографічний нарис). — 78 арк.

662. Справа 35161. Шамрай С. В. Місто Ліпляве у 1768 р. Стаття із статистичними даними. — 3 арк.

Фонд ХІІ. Модзалевский В. Л.

663. Справа 191. Грембецкий Николай — Лукомскому Криштофу. Письмо 20 октября 1698 г. из Чернигова. — 1 арк.

664. Справа 209. Домонтович Павел — Костянтиновичу Филиппу Николаевичу. 27 июля 1721 г. из Чернигова. — 1 арк.

665. Справа 547. Ханенко Николай — Ханенку Петру. Письмо 7 мая 1729 г. из Глухова. — 4 арк.

Фонд ХIV. Колекція історичних документів ВР НБУ.

666. Справа 1429–1447. Книга Гадяцької полкової канцелярії. Друга половина ХVIII ст.

667. Справа 4976. Маркович Яків Андрійович. Генеалогічні замітки. 1703–1731 рр. — 2 арк.

668. Справа 5106. Тестамент Сергія Солонини. Листопад 1738 р. — 1 арк.

Фонд ХХVІІІ. Історичний музей ім. Т. Г. Шевченко.

669. Справа 49–84. Выписки из книг меских Стародубских (1713–1773). — 74 арк.

670. Справа 85–214. Определение Малороссийской коллегии за август 1769 г. — 290 арк.

671. Справа 513. Документы фамилии НосенкоБелецких. 1794–1819 гг. — 12 арк.

672. Справа 514–529. Документы Голенковских. 1714– 1800 гг. — 30 арк.

673. Справа 762. Субботник или Помянник церкви Преображения г. Канева. 1674 г. — 42 арк.

674. Справа 801. Универсал ГВК Якову Михайловичу на есаульство полковое переяславское. 25 июня 1735 г. — 2 арк.

675. Справа 818. Книга церковная описи всяким вещам в церкви Домонтовской Рождества Богородицы. 1760 г. — 76 арк.

676. Справа 821. Книга церковная описи всяким вещам в церкви с. Ячников. 1769 г.

677. Справа 832. Книга церковная описи всяким вещам в церкви с. Ерковец. 1759–1779 гг. — 94 арк.

Фонд 30. Зібрання рукописних книг.

678. Справа 50. Помяник Луцкой братской церкви 1618 г. — 111 арк.

Фонд 61. Кістякіського О. Ф.

679. Справа 706. Охранная грамота, выданая полковником Иваном Лизогубом на землю, принадлежащую Марие Мойсеихе и её сыну Яську. Июль 1667 г. Канев. — 1 арк.

680. Справа 751. Универсал полковника стародубского Лукьяна Жоравки Василию Данилевскому на занятие гребли и построение мельницы. 11 августа 1712 г. — 2 арк.

681. Справа 1179–1234. Переписка А. М. Миклашевского. 1725–1780 гг. — 104 арк.

682. Справа 1153–1176. Купчие. 1701–1817 гг. — 46 арк.

683. Справа 1570. Проезжий лист ротмистру Денису Деркачу и другим на свободный проезд из Копенгагена в Переяславский полк надодящийся в Польше. — 1 арк.

684. Справа 1599. Ведомость присяги Екатерины ІІ в Полтавском полку. — 4 арк.

Фонд 119. Галагани.

685. Справа 14. Генеральное следствие о маетностях Стародубского полка.

Фонд 133. КушнірМарченко К. Ф.

686. Справа 35. КушнірМарченко К. Ф. Минуле книжки. Пани Требинські на Іркліївщині в ХVIII–ХХ вв. Сотник іркліївський Павло Петрович Завойко. 1930–1940 рр. — 1+181 арк.

Фонд 160. Київська духовна академія.

687. Справа 172. Список студентов и наставников Академии с 1736/7 — по 1757/8 гг. — 549 арк.

688. Справа 714. Решение сотенного бобровицкого суду по делу о воровстве Тимушем Стукало двох колёс от воза у Василя Щербины. 18 января 1711 г.

689. Справа 491. Синодик КиевоПечерской Лавры Китаевской пустыни при храме преподобного Сергия. ХІХ в.

690. Справа 599. Опись имущества Нежинского Благовещенского монастыря. 1746 г. — 46 арк.

691. Справа 1114–1116. Переписка решетиловского сотника Яремы Федоровича с полтавским протопопом Иваном Величковским. 1717–1718 гг. — 6 арк.

Ф. Петров Н. И. Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве.

692. Справа 375/374 С. — Синодик Межигорского монастыря. — 441 арк.

693. Справа 377/705 С. — Синодик КиевоСофийского монастыря.

694. Справа 537/1743. Поминание св. Михайла Золотоверхого монастыря. — 127 арк.

695. Справа 538/1744. Помянник КиевоМихайловского монастыря, продолженый до 18 века. 1744 г. — 142 арк.

Ф. Лебедев А. Рукописи церковноархеологического музея Императорскй Киевской духовной Академии.

696. Справа 466. Духовное завещание Григория Марковича написанное, по его просьбе, басанским священиком Иваном Ивановичем в с. Осовце. 13 апреля 1685 г. — 3 арк.

697. Справа 470. Декрет ГВК значковому товарищу Нежинского полка Роману Янову о присуждении ему кола, млина от попа с. Студенца Алексея Васильева 15 марта 1739 г.

698. Справа 515. Фамильные докуметы южнорусских дворянских родов. Есимонтовские.

699. Справа 565. Синодик Межигорского монастыря.

700. Справа 668. Опись документов на имущества монастырей Черниговской епархии.