Кримський Агатангел Юхимович

Кримський Агатангел Юхимович(1871-1942pp.) - сходознавець, мовознавець, славіст, літературознавець, етнограф, історик, педагог, письменник, перекладач. У 1918 р. Агатангел Кримський за наполяганням B. Вернадського (Вернадський Володимир Іванович) переїхав до Києва, став одним із засновником Української Академії наук, одним із перших академіків і до 1928 р. він був неодмінним секретарем ІЗУАН та очолював її історико-філологічний відділ. Агатангел Кримський - один із найвидатніших учених світу. Сфера його наукової діяльності надзвичайно широка і різноманітна. Він автор понад 1000 монографій, підручників, статей. Вільно володіючи майже шістдесятими (!) мовами, переважно східними, а також знаючи всі діалектні особливості української мови, Агатангел Кримський зробив величезний внесок в українське і російське сходознавство та україністику. Видатний вчений багато зробив в українському мовознавстві, зокрема у вивченні історичних пам'яток української мови та її діалектних особливостей. Чимало уваги він приділяв проблемам розвитку й нормалізації української літературної мови. Унікальність Агатангел Кримського як феномена у світовій культурі було відзначене рішенням ЮНЕСКО про вшанування 100-літнього ювілею великого вченого і митця.