Вибори

Вибори - форма здійснення виборчого права. Процес, внаслідок якого певна спільність людей (громадянидержави, жителі міста, району, села, члени партії, профспілки тощо) шляхом голосування формує державний орган, керівний орган партії, громадської організації, обирає депутатів, суддів.

Вибори були відомі вже за часів первісно-общинного ладу, де на загальних зборах роду чи племені обиралися старшини та вожді. З часом ця процедура ускладнилася. Наприк. XVIII ст. було розроблено класичну теорію виборів, основна ідея якої полягає у визнанні того, що суверенітет невід'ємно належить народові, який є джерелом будьякої влади. Вибори розглядаються як передання влади від виборців тим, кого вони обирають, делегування народом владних повноважень своїм представникам.