Остроградський Михайло Васильович

Остроградський Михайло Васильович(1801-1862pp.) - видатний математик, походить із козацько-старшинського роду Остроградських. Народився на Полтавщині. У 1816-1820 pp. навчався в Харківському університеті, у 1822-1828 pp. вдосконалював свої студії у коледжі у Парижі. М. Остроградський працював переважно у Франції та Росії. 3 1828 р. - професор вищих шкіл у Петербурзі. Учень Лапласа, Ампера, викладач Колегії Анрі IV (Париж), професор Петербурзького університету та Морського кадетського корпусу, член Петербурзької АН (з 1830 р.), Паризької (з 1856 р.), Римської, Туринської, Американської академій наук. Автор 40 праць з математичного аналізу, математичної фізики, теоретичної механіки, написаних переважно французькою мовою, друкованих у «Мемуарах» і «Бюлетенях» Петербурзької АН. Світ знає його дослідження з теорії чисел, алгебри, теорії ймовірностей і варіаційного числення. ЮНЕСКО у 2001 р. внесла М. Остроградського до переліку видатних математиків світу.