Влада

Влада - здатність і можливість втілювати свою волю, справляти визначальний вплив на діяльність, поведінку і загалом долю інших людей за допомогою авторитету, права, шляхом насилля (державна, економічна, політична, сімейна); центральна, організаційна та регулятивно-контрольна засада політики; одна з найвагоміших та найдавніших проблем суспільно-політичного знання; проблема культурисуспільства й життя конкретної людини. Політичні сили, які приходять до влади, починають формувати її за своїми уявленнями. Отже, політика та влада пов'язані зворотною причинно-наслідковою залежністю.

Серед універсальних характеристик влади виокремлюють: її всезагальність (функціонування в усіх сферах суспільних відносин та політичних процесах), можливість зачіпати всі види людської діяльності, пов'язувати людей та суспільні угруповання й протиставляти їх. Поняття влада виражає несиметричні відносини у суспільстві, насамперед панування і підпорядкування, які можна досліджувати як відношення суб'єкта й об'єкта влади, зокрема - вольового відношення суб'єкта до об'єкта цього відношення.

В історії науки поняття влада має свою дослідницьку традицію. Вчені орієнтувалися на створення можливості такої структурної реорганізації влади, яка дала б змогу демократизувати її та підпорядкувати законові. Для цього пропонувався розподіл єдиної влади на кілька незалежних, але пов'язаних владних структур, що могли б співдіяти та контролювати одна одну. Перший подібний проект належить Дж. Локку, пізніше Ш. Монтеск'є створив теорію розподілу влади в її сучасному вигляді на законодавчу, виконавчу та судову. Ця схема доповнюється ще одним суб'єктом найвищої влади, який виступає як координатор та арбітр у їх конфліктах (монарх, президент, керівництво правлячої партії).