Апостол Данило

Апостол Данило

Апостол Данило Павлович (1654-1734 pp.) - державний і військовий діяч України, гетьман Лівобережної України (1727-1734 pp.). Данило Апостол народився в сім'ї миргородського полковника Павла Апостола. Данило Апостол був прихильником політики гетьмана I. Мазепи (Іван Мазепа) та одним з активних учасників розроблення положень українсько-шведського союзу. 25 жовтня 1708 р. разом з українськими полками він приєднався до шведської армії. Проте в листопаді, проаналізувавши причини перших воєнних невдач шведських військ в Україні, перейшов на бік Петра І. Під час розшуків спільників і однодумців П. Полуботка, у 1724 р. Д. Апостол був заарештований. У 1727 р., після ліквідації Малоросійської колегії, були призначені вибори гетьмана, на яких гетьманом було обрано Д. Апостола. Зразу після виборів гетьман Д. Апостол подав петицію про повернення Україні старих прав згідно з угодою 1654 р. Натомість він одержав «Решительные пункты» - царський указ, за яким в Україні запроваджувався м'якший варіант підлеглості, ніж той, що нав'язав Петро І через Малоросійську колегію. Данило Апостол активно впроваджував судову реформу. Він видав спеціальну інструкцію про реорганізацію полкових, сотенних і сільських судів, охороняв права селян, захищав від наступу козацької старшини права міст. За його гетьманства було укладено зводи українського права. Данило Апостол опікувався українським купецтвом, захищаючи його інтереси перед російською владою.


легальність влади це