Історія України

Україна - держава із багатовіковою історією. Історія України сягає своїми коренями ще у часи палеоліту. Стоянки прадавніх людей віднайдені археологами в Криму, поблизу річок Десна і Дністер, на Чернігівщині та Одещині.

Першим значущим періодом історії України деякі вчені вважають існування високорозвиненої Трипільської культури. Хронологія її існування - початок IV - кінець ІІІ тисячоліття до нашої ери. Територія проживання представників цієї культури була досить значна: від Словаччини та Румунії, до нинішньої Слобожанщиниу розрізі захід-схід та від Чернігівщини до Криму у вимірі північ-південь. Трипільці увійшли в історію України не лише як перші відомі нам осілі племена скотарів та хліборобів, але й як творці надзвичайно високої культури. Часто цей період історії України називають часом мальованої кераміки. Саме гончарство було надзвичайно розвинене у трипільців. Свій посуд та знаряддя вони прикрашали різноманітним орнаментом, котрий разом із оздоблювальною функцією ніс глибокий сакральний зміст. Також археологи знайшли багато керамічних фігурок людей та тварин, макети будинків, знарядь праці. Все це свідчить про багату історію України та українського народу.

Ще одним і чи не найславетнішим періодом історії України були часи Скіфії. Наприкінці VII століття до н.е. в безмежні українські степи почали контролювати кочівні племена скіфів (інша назва - сколоти). Про їх походження існує декілька різних версій; єдине у чому історики сходяться однієї думки - хронологія існування Скіфії. Свою державу ці кочівники утворили наприкінці VI століття до н.е. Вона складалася із трьох адміністративних утворень, кожною з яких правив цар. Скіфські правителі належали до однієї династії. Про цих сміливих кочівників, які залишили вагомий слід в історії України та культурі, складено багато легенд. Древніх істориків наші предки вражали своєю витримкою, фізичною міццю, розумом. Найбільш значуща сторінка в прадавній історії України - перемога скіфів над персидським царем Дарієм, котрий до того вважався непереможним й вів чисельні кровопролитні війни.

Третьою віхою історії України було створення єдиної держави - Руси (в шкільні підручники вона увійшла під назвою Київська Русь). У VIIІ - IX столітті на території нинішньої України проживали слов'янські племена, найбільші із яких були поляни, сіверяни, в'ятичі, дуліби, волиняни. Економічні, культурні, політичні зв'язки між ними й створили нову державу - Русь. Цікаво, що в історії України практично відсутній період рабовласництва - українське суспільство відразу перейшло до феодального устрою. Із періодом існування Русі пов'язано багато славетних віх історії України. Це час правління князів, бурхливого розвитку військового ремесла, культури, літератури, час прийняття християнства, створення писемності та розвою освідченості серед населення. Усі ці здобутки було майже втрачено як через міжусобні війни, так і внаслідок монголо-татарської навали.

Подальші героїчні сторінки історії України пов'язані із добою козацтва: хронологія охоплює початок XVI - кінець XVIII століття. Українці вели численні війни проти Кримських татар, Туреччини, Росії, Польщі. Але ця доба закінчилася із знищенням Запорізької Січі Катериною ІІ. Відтоді Україна повністю втратила державність й довий час потрапила під владу Росії.

Державотворчі прагнення, які закінчилися нічим, були на початку ХХ століття. Але внаслідок незлагодженості дій та трагічного збігу обставин Україна так і не спромоглася відділитися від Росії. Переживши трагічні роки Голодомору, Другої світової війни, Україна таки стала незалежною 1991 року і відтоді самостійно будує свою долю. Усі ці віхи історії України детально описані на цьому сайті. Тому, - ласкаво просимо!